#caption
#caption


Abortusartsen reageren op zorgen abortusrecht in COVID-19 tijd

Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) reageert op de zorgen omtrent de toegang tot abortuszorg in COVID-19 tijd. 'Het abortusrecht staat recht overeind.' Tevens doet het Genootschap een nadrukkelijke oproep aan vrouwen, die om verschillende redenen drempels kunnen ervaren, om contact op te nemen met een klinkiek, zodat in overleg met een arts en betrokkene, een oplossing op maat gevonden kan worden. Ook kan men zich met deze hulpvraag richten tot het secretariaat van het Genootschap via secretariaat@ngva.net. 

 

De gehele reactie van NGvA: 

"In Nederland behoort de abortushulpverlening tot medisch noodzakelijke zorg, ook in deze corona-crisis. Dit betekent dat de abortushulpverleners aan het werk zijn en de klinieken open zijn.  De missie van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) is het garanderen van veilige, zorgvuldige en professionele abortushulpverlening, ook in tijden als deze.  

In onze klinieken wordt gewerkt middels COVID-19 RIVM maatregelen om de risico’s van onze cliënten en collega’s te minimaliseren. Het bestuur van het NGvA staat in nauw contact met het ministerie van VWS, collega’s en kliniekdirecties om onze hulpverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. Abortuszorg is noodzakelijke zorg en daarom ook nu toegankelijk. Onze artsen en klinieken hebben geen signalen ontvangen, ook na herhaalde oproep hiertoe, dat ongewenst zwangeren nu niet de weg naar onze hulpverlening kunnen vinden. Ook de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd is tot deze conclusie gekomen, na een rondgang langs alle klinieken. 

 

Oproep aan vrouwen

Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat er zorgen zijn bij en om enkele ongewenst zwangeren, die om verschillende redenen drempels kunnen ervaren, om de benodigde hulp te krijgen. Deze vrouwen roepen wij nadrukkelijk op om contact op te nemen met een kliniek zodat, in overleg met een arts en betrokkene, een oplossing op maat gevonden kan worden. Ook kan men zich met deze hulpvraag richten tot het secretariaat van ons Genootschap via secretariaat@ngva.net. 

 

Op 10 april hebben Bureau Clara Wichmann en Women on Waves een kort geding tegen de Staat der Nederlanden/de minister van VWS aangespannen om het mogelijk te maken ten tijde van de huidige Corona-crisis de abortuspil per post te versturen. De uitspraak van de rechter is dat alle vorderingen van de eiseressen afgewezen zijn. Op 20 april volgt de argumentatie van de rechtbank. Het NGvA kan zich vinden in de uitspraak van de rechter, die is uitgevallen in het voordeel van de Staat. 

De abortuspil versturen per post valt voor de Nederlandse abortusartsen niet onder veilige en professionele hulpverlening. Ook is het wettelijk gezien niet toegestaan om dit te doen. Een echo, zorgvuldigheid m.b.t. de besluitvorming en keuzemogelijkheid van behandelmethode zijn essentieel. 

Women on Waves doet fantastisch werk in het buitenland, waar abortus vaak illegaal of nauwelijks toegankelijk is, om voor ongewenst zwangeren abortushulp mogelijk te maken. Daarvoor hebben wij groot respect. 
In Nederland is de abortushulpverlening goed geregeld en ook nu ten tijde van de huidige Corona-crisis veilig en professioneel."

Meer informatie over abortusrecht tijdens de coronacrisis
Strategisch juridisch adviseur Linde Bryk van Bureau Clara Wichmann legt onder meer bij 1 vandaag uit waarom ze het kort geding zijn gestart. ‘Geen abortuspil voor ongewenst zwangeren in thuis-quarantaine, maar de abortuskliniek is ook geen optie.’ Bekijk het terug >> 

 

Lees ook: 

'Geef de abortuspil vrij' en petitie Baas in eigen buik >> 

 


Uitgebreid zoeken