#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Maatregelen om huiselijk geweld in crisis beter te signaleren

Om een toename van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis tegen te gaan, start het kabinet een voorlichtingscampagne voor slachtoffers en andere betrokkenen. Ook krijgen mensen die in het onderwijs en bijvoorbeeld jeugdbescherming werken richtlijnen hoe om te gaan met signalen van geweld achter de voordeur.


Dat heeft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer gemeld. Verschillende partijen in de Tweede Kamer vroegen aandacht voor dit onderwerp. Nu iedereen vooral thuiszit zijn signalen van huiselijk geweld lastiger op te pikken. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat "huiselijk geweld in tijden van spanning aanzienlijk toeneemt".


Voor leraren en anderen die in het onderwijs werken, en vaak digitaal contact hebben met leerlingen, is een app ontwikkeld over de meldcode. De meldcode geeft aan wanneer er een melding gemaakt moet worden bij Veilig Thuis. Met die organisatie wordt ook gekeken naar een chatfunctie waar kinderen of partners alarm kunnen slaan over een onveilige thuissituatie.


Daarnaast kijkt het kabinet naar initiatieven in andere Europese landen. In Frankrijk en Spanje wordt gebruikgemaakt van een codewoord dat slachtoffers in de apotheek kunnen zeggen. Hierover wordt met de brancheorganisatie gesproken. Italië heeft een laagdrempelige app gelanceerd.

 


Uitgebreid zoeken

       PEP       
    Fenik    
           
          GWL 
  
  
     
        
  
  
     
     
  
 PEP       
     
     
  
  
  
  
       Fenik 
 GWL