#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Professionals, blijf in contact met kwetsbare gezinnen

Op het online platform Zorg & Welzijn staat een interview over Corona en huiselijk geweld met Majone Steketee, bijzonder hoogleraar 'intergenerationele overdracht van huiselijk geweld'. In dat interview roept zij professionals op in contact te blijven met kwetsbare gezinnen. “Gezinnen moeten het gevoel hebben dat ze zichtbaar zijn.”

Het risico op huiselijk geweld neemt toe nu gezinnen gedwongen zijn veel meer tijd met elkaar door te brengen. Juist kwetsbare gezinnen zitten in deze situatie heel snel aan hun grenzen. "We moeten dan met z’n allen op deze gezinnen letten," aldus Majone Steketee. "Dat we dat isolement doorbreken, dat gezinnen, gezinsleden het idee hebben wel ergens terecht te kunnen ook al is dat telefonisch of via skype.”


Zie het interview op www.zorgwelzijn.nl.


Het interview is ook gepubliceerd op de website van het Verwey-Jonker Instituut  waarvan Majone Steketee wetenschappelijk directeur is.  


Uitgebreid zoeken