#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst
#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst


Start werkgroep Mannenemancipatie

Donderdag 4 juni vindt de eerste online meeting plaats van de werkgroep Mannenemancipatie. Met deze werkgroep organiseren we samen met onze partner Emancipator dit jaar een expertmeeting Mannenemancipatie. Want om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen is samenwerking noodzakelijk. 

Het thema is actueler dan ooit. Denk onder meer aan de werk/zorg verdeling die sinds de afgelopen weken op zijn kop staat bij veel gezinnen. Op dit moment doet onze partner Atria onderzoek naar de verdeling werk, zorg en onderwijs. Hoe gaan vaders en moeders om met deze nieuwe situatie. Lees meer >> 

Online meeting werkgroep
De werkgroep ontmoet elkaar online op donderdag 4 juni om 16.30 uur. Deze meeting zal uiterlijk tot 18.00 uur duren. Doel van deze eerste bijeenkomst is kennismaken met elkaar, en verder toelichting van het kader van dit initiatief. Voorafgaand aan deze meeting ontvangen de werkgroepleden de agenda, de link voor online meeting én een stuk met het kader en de uitgangspunten. 

Expertmeeting 
De expertmeeting is op dit moment gepland op zaterdagmiddag 21 november 2020. (aansluitend op de Allgemene Ledenvergadering van de NVR) We hopen dat dit fysiek mogelijk is, op een centrale locatie. Maar dit hangt natuurlijk af van de ontwikkelingen. 

Deelnemen aan de werkgroep? 
Meld je hier aan >> 


 


Uitgebreid zoeken