#caption
#caption


Mozaiek van feminiene impressies en inspiratie in tijden van Corona

In het blog Woman Around The World, a mosaic of feminine impressions and inspiration in times of Corona, interviewt Cecile Masson een aantal vrouwen over de impact van Corona op ons leven, de gemeenschap en de mondiale samenleving.


Een van de geïnterviewde vrouwen is Nenita La Rose, voorzitter van de NVR. Naast NVR voorzitter is Nenita ook bestuurslid van Amnesty International en gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam.

In het interview geeft Nenita aan zich zorgen te maken over het in Corona tijd toenemende aantal vrouwen en kinderen dat slachtoffer is van huiselijk geweld. Deze tweede wereldwijde pandemie die al zo lang onder ons is, kan zeker nu niet meer genegeerd worden, aldus Nenita. Huiselijk geweld kent vele vormen. Zowel lijfelijke als psychische vormen van huiselijk geweld zijn van grote invloed op het hele leven. De ernstigste vorm van huiselijk geweld is femicide. Vrouwen en meisjes worden misbruikt en vermoord omdat ze vrouw zijn.


In Nederland zijn gemiddeld 100.000 kinderen elk jaar getuige of slachtoffer van misbruik en in 96% van de gevallen is een ouder de dader; en 74% van deze daders zijn zelf ook slachtoffer geweest.


Het is, zeker nu tijdens de Corona crisis: alle hens aan dek, volgens Nenita. Het onderwerp is zo belangrijk, zo intens, vooral als er kinderen mee gemoeid zijn, dat geen middel onbenut mag blijven. Het is belangrijk om hierin te investeren en goed te kijken naar: waar staan we nu, waarom neemt huiselijk geweld toe, en hoe kunnen we het tij keren?

Het is belangrijk om je er bewust van te zijn. Als je het vermoeden van huiselijk geweld hebt, probeer er dan zo open mogelijk tegenover te staan, probeer -hoe moeilijk dat ook is- een gesprek aan te gaan om te zien of je kunt helpen. Veel vrouwen en hun kinderen zijn blij met die helpende hand. Volg hier het volledige interview >> 


Ook met Emmy Galema is in de serie een interview opgenomen. Emmy is onder meer voorzitter van de NVR lidorganisatie Zeeuws Vrouwen Platform en ze is permanent vertegenwoordiger van de International Council of Women bij UN Habitat in Nairobi en Genève.


In haar interview wijst Emmy erop dat op lokaal en regionaal niveau overal in de wereld vrouwen beter voorbereid zijn omdat ze al eerder allerlei rampen hebben meegemaakt zoals aardbevingen en tsunami’s, oorlogen en het HIV virus. Ze hebben geleerd zich te organiseren en structuur te geven aan hun invloed in de zorgende sectoren en rond essentiële behoeften zoals voedsel en water. Ook internationale samenwerking heeft hen daarbij geholpen. Deze vrouwen, vaak verenigd in verschillende ‘grassroots’ organisaties, moeten niet gemarginaliseerd worden, maar zouden in de spotlights moeten staan, gehoord moeten worden, versterkt en toegejuicht vanwege hun positieve invloed op de gemeenschap waarin zij leven.

 

Volgens Emmy laat deze Corona crisis zien dat onze manier van werken anders georganiseerd kan worden. Deels door de huidige technische mogelijkheden kunnen mensen makkelijker vanuit huis werken met alle positieve effecten daarbij van minder verkeer, vervuiling en stress. Als werkgevers en werknemers ook na Corona afspraken maken over minder uren op kantoor, kan er een betere balans ontstaan tussen werk en zorg voor werkende ouders en meer kwaliteitstijd met de kinderen. Volg hier het volledige interview >>

 

Meer interviews in de serie “Women Around the world, a mosaic of feminine impressions and inspiration in times of Corona” zijn te lezen op www.cecilemasson.com/en/blog. Cecile Masson is strategisch adviseur van de NVR.

/

 


Uitgebreid zoeken