#caption
#caption


Polen en Turkije willen uit Istanbul Conventie stappen

Geweld tegen vrouwen en lhbti’ers neemt toe in de coronatijd. Het is daarom des te zorgelijker dat Turkije en Polen uit de Istanbul Conventie willen gaan. Dat schrijven Anika Snel en Jantien Kingma van Wo=Men in Trouw. Zij waarschuwen voor de weerslag hiervan voor Nederland.

Naast Polen en Turkije, keerden eerder Slowakije en Hongarije zich tegen het verdrag. Conservatief-nationalistische Europese regeringen gebruiken de huidige crisis om gendergelijkheid en vrouwenrechten verder uit te hollen. Het terugtreden uit de Istanbul Conventie past in dit straatje.

De gevolgen zijn groot. Victim blaming wordt nog makkelijker. Daders worden gesterkt in het idee dat zij niet voor gendergerelateerd geweld zullen worden gestraft.
Ook de Conventie zelf komt onder druk te staan. Een internationaal verdrag is niets waard als een groeiend deel van de ondertekenaars de inhoud ervan onzin vindt.

De groeiende tweespalt binnen Europa als het gaat om mensenrechten, inclusief gendergelijkheid en vrouwenrechten, is het begin van een domino-effect dat ook zijn weerslag heeft op Nederland, aldus de schrijfsters. In Nederland zijn er conservatieve bewegingen die al jaren een agenda propageren die anti-gendergelijkheid, anti-feminisme, anti-abortus en anti-lhbti is.

Het stoppen van geweld is fundamenteel voor een gelijke positie van alle genders. De Istanbul Conventie is een belangrijk instrument om ongelijke verhoudingen te doorbreken. De schrijfsters roepen de Nederlandse overheid dan ook op om op te blijven staan tegen het terugtreden van Turkije en Polen uit de Istanbul Conventie, en niet te accepteren dat EU-lidstaten als Hongarije, Polen en Slowakije gendergelijkheid en vrouwenrechten in Europa uithollen. De overheid moet alle diplomatieke en financiële middelen inzetten om deze trend te keren.  

Lees het volledige opinieartikel op Trouw.nl.

 


Uitgebreid zoeken