#caption
#caption


Brochure Werken met 1325

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, waarvan de NVR partner en medeoprichter is, heeft de brochure Werken met 1325 uitgebracht. Dit ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en omdat het 25 jaar geleden is dat de vierde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in Beijing plaatsvond.

We staan nu aan de vooravond van de lancering van het Vierde Nederlandse Actieplan 1325 (NAP IV). Hoopgevend is dat NAP IV zich niet alleen richt op conflictgebieden elders in de wereld, maar dat ook Nederland in beeld is. Niet langer is het 1325-werk een ‘ver van mijn bed-show’. Ditmaal is er ook oog voor de bijdragen die vrouwen uit conflictgebieden in ons land leveren aan de uitvoering van 1325.


In de brochure zijn artikelen opgenomen om de beloftes van Beijing en Resolutie 1325 in kaart te brengen. Ook zijn er verhalen uit Jemen, Afghanistan en DR Congo over hoe vrouwen daar werken met 1325. Migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland komen aan het woord met hun innoverende projecten, een blauwdruk voor NAP IV.


De online versie van de brochure is te vinden op de: www.vrouwenenduurzamevrede.nl.   


Uitgebreid zoeken