#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


NL'se inzet voor internationale afspraken vrouwenrechten & gendergelijkheid 2021

Welke internationale afspraken rondom vrouwenrechten en gendergelijkheid anno 2021 zijn prioriteit voor het maatschappelijk middenveld van Nederland? Het maatschappelijk middenveld – waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad heeft 5 aanbevelingen met concrete uitwerkingen voor de ‘agreed conclusions’ voor de jaarlijkse VN - Commission on the Status of Women (CSW) . Deze zijn op 28 januari overhandigd aan het ministerie van OCW, directie Emancipatiezaken tijdens de NGO briefing online.

De CSW wordt ieder jaar in maart georganiseerd. Lidstaten komen bij elkaar en om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes wereldwijd te bespreken en hierover bindende afspraken te maken.

In de aanbevelingen zijn veel standpunten waar de Nederlandse Vrouwen Raad zich al lange tijd voor inzet opgenomen. Onder meer gender-sensitieve zorg, de werk-zorg verdeling, vrouwen in leidinggevende posities & het tegengaan van genderstereotypering. Naast NVR-bestuurslid Amanda Huits waren tevens diverse leden van onze lidorganisaties aanwezig bij de briefing. Eva Brussaard, lidorganisatie Single SuperMom hield tijdens deze briefing een pitch  

Lees hier de aanbevelingen: https://www.wo-men.nl/kb-bestanden/1611835053.pdf 

 

Meer informatie over CSW

De Nederlandse Vrouwen Raad biedt elk jaar de lidorganisaties de mogelijkheid om CSW bij te wonen.*
Dit jaar is het digitaal, 15 tot 26 maart 2021. Hoofdthema is: Women's full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls. Het reviewthema, gebaseerd op de agreed conclusions van de 60ste CSW, is: Women's empowerment and the link to sustainable development. Lees meer over dit thema in het korte verslag van de kickoff bijeenkomst >> 

 

In de CSW worden de afspraken bewaakt die gemaakt zijn in Beijing in 1995 tijdens de 4e Wereld Vrouwenconferentie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Beijing Platform for Action.  De VN Vrouwenvertegenwoordiger is bijna altijd bij de CSW aanwezig. 

 

*De uitnodigingsbrief en informatie voor aanmelden is via de mail naar alle lidorganisaties uitgegaan. 


Uitgebreid zoeken