#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de Politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de Politiek


Nederlandse Vrouwen Raad zoekt penningmeester (vrijwilligersfunctie)

Ga jij de uitdaging met ons aan om mee te helpen bouwen aan een eigentijdse en betekenisvolle organisatie die gericht is op verbetering van inclusiviteit en gelijke kansen voor iedereen?

 

De Nederlandse Vrouwen Raad is op zoek naar een penningmeester met ervaring in financiën, projectbeheer, subsidies en affiniteit met fondsenwerving. Tijdsinvestering: circa 8 uur per week

 

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) ontwikkelt zich als netwerkorganisatie en zet zich in voor gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen. Per mei 2021 komt in het NVR-bestuur de positie van penningmeester vrij. 

Omdat we het belangrijk vinden om nieuwe bestuursleden goed in te werken, starten we nu vast de werving. Bestuurlijke ervaring, ervaring met projectmatig werken, met subsidietrajecten en samenwerken met verschillende stakeholders strekt tot aanbeveling. Activiteiten en projecten worden in belangrijke mate ontwikkeld en uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door een kleine professionele staf. 

 

Wat bieden wij:

  • Je kunt verschil maken in een organisatie met een unieke diversiteit aan leden.
  • Ervaring opdoen met bestuurswerk in een organisatie die in transformatie zit.
  • Kennis opdoen van internationale en nationale netwerken. 
  • Ruimte voor innovatieve ideeën om een koepel organisatie als de NVR mee te nemen in de nieuwe economische en sociale werkelijkheid.
  • Contacten met overheidsorganisaties/ministeries.

De NVR is de koepel van ruim 50 vrouwenorganisaties, en heeft via de achterbannen van deze organisaties een bereik van ca. 1 miljoen vrouwen. We bundelen onze haar krachten met lidorganisaties en alliantiepartners om de positie van de vrouw te versterken. We zetten ons nationaal en internationaal hiervoor in. Met de VN Vrouwenvertegenwoordiger, lobbywerk en diverse activiteiten zoals de FEM Talks NL, Young Feminist Weekend en Prinsessendag. We laten onze stem aan de politiek horen, via gevraagde en ongevraagde adviezen en brandbrieven. 

 

Sollicitatieprocedure 

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 22 maart 2021 aan de NVR worden gestuurd: email: info@de-nvr.nl, met in het onderwerp “vacature penningmeester”.

De sollicitatiegesprekken zullen eind april/begin mei plaatsvinden, via een online meeting of indien mogelijk op kantoor Den Haag door de Benoemings Advies Commissie (BAC). De BAC bestaat uit 3 leden, waaronder een afvaardiging van lidorganisaties.

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de NVR, Nenita La Rose, voorzitter@de-nvr.nl, telefoon: 070 – 346 93 04.

 

Zie voor een uitgebreide profielschets de volledige tekst van de vacature >>  

 

 


Uitgebreid zoeken