#caption
Afsluitende bijeenkomst succesvol project De Nieuwe Toekomst
#caption
Afsluitende bijeenkomst succesvol project De Nieuwe Toekomst


Lancering Actieplan: Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen

10 jaar Istanbul Conventie. Het is nú tijd om ambities samen te brengen voor actie. Word onderdeel van onze brede coalitie! De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) presenteert woensdag 9 juni het actieplan om succesvol een Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen in te stellen in Nederland om geweld tegen vrouwen te bestrijden én te voorkomen. Het plan wordt overhandigd aan Corinne Dettmeijer, lid van het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).

Praktische informatie
Datum: woensdag 9 juni
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Moderator: Christine Nanlohy, NVR-vertegenwoordiger en voorzitter Molukse Vrouwen Raad
Meld je hier aan >>
Download de uitnodiging (pdf)

De Nederlandse Vrouwenraad (NVR) zet zich met de European Women’s Lobby in voor de implementatie en naleving van de Istanbul Conventie, een belangrijk mensenrechtenverdrag om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjeste stoppen. Op dit moment kent Nederland nog geen nationale coördinatie - hoewel dit een wettelijk vereiste is - en is de taakopdracht verspreid over 3 ministeries (VWS, OCW en VenJ). 


Sluit aan bij onze brede coalitie
Deze bijeenkomst is de start van het smeden van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, beleidsfunctionarissen en parlementsleden die de noodzaak van een Nationaal Coördinerend Orgaan 'Violence Against Women' bekrachtigen en oproepen tot de aanstelling daarvan.

Het actieplan is opgesteld op basis van input van diverse experts, onder meer Aleid van den Brink (voormalig bestuurder van Blijf Groep, lid van de GREVIO expertgroep voor het monitoren van de implementatie van de Istanbul Conventie bij de Raad van Europa); Essa Reijmers (expert Geweld tegen Vrouwen, beleidsadviseur onderzoek bij Valente); Ineke Boerefijn (coördinerend beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens); en Barbara Oomen (hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten, Universiteit Utrecht).


Implementatie Verdrag van Istanbul in Nederland
Tien jaar geleden heeft de Raad van Europa het Verdrag van Istanbul aangenomen. Het verdrag trad op 1 maart 2016 voor Nederland in werking. Grevio, een onderzoekscommissie ingesteld door de Raad van Europa, evalueert en monitort de implementatie van het verdrag. Een belangrijk kritiekpunt naar Nederland is het genderneutrale beleid van de Nederlandse overheid met betrekking tot de aanpak van geweld. Onder meer dataverzameling en evaluatie is nodig om impact van beleid te meten.

Bijna de helft van alle vrouwen maakte ooit in haar leven fysiek en/of seksueel geweld mee. Bijna driekwart (73%) is ooit seksueel geïntimideerd en eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht. Tijdens de crisis is geweld tegen vrouwen toegenomen – wereldwijd en helaas ook in Nederland. Het aantal meldingen bij Veilig Thuis nam toe, en meer moorden in 2020 vonden in relationele sfeer plaats. * 

 

Bronnen


Uitgebreid zoeken