#caption
#caption


Drie vrouwen op het parlementaire podium

Ver voor dat de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer werd benoemd (in 1998) en de eerste vrouwelijke griffier (in 2004) werd de voorzitterstaak en de griffierstaak in de Tweede Kamer al - in waarnemende zin - door vrouwen uitgevoerd.
 
Lyda Verstegen van de NVR-lidorganisatie Vrouwenbelangen, was in 1961 net toegelaten als waarnemend commies-griffier, toen zij ook werkelijk moest waarnemen, en tijdens een vergadering van de Tweede Kamer, naast de Kamervoorzitter plaatsnam in de griffiersstoel. Ook de Kamervoorzitter was op dat moment waarnemend en een vrouw, Joke Stoffels-van Haaften.

Toen de socialistische afgevaardigde Tineke Schilthuis tijdens het Tweede Kamer-debat over de begroting van Verkeer en Waterstaat, het woord moest voeren, kon zij het niet nalaten om de aandacht te vestigen op het feit dat, nadat zij het aan het voorzittersbureau aansluitende spreekgestoelte bestegen had, er zich dus drie vrouwen op het parlementaire podium bevonden. Zij noemde dat "een symbool van de emancipatie van de vrouw in het openbare leven".

Het plaatje kwam in de krant, evenals het feit dat mevrouw Schilthuis ondanks haar enthousiasme over de vrouwen op het podium de Kamervoorzitter toch enige malen aansprak met... “Mijnheer de voorzitter”! 

 


Uitgebreid zoeken