#caption
#caption


European Women's Lobby

De European Women’s Lobby (EWL) is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in Europa en vertegenwoordigt meer dan 400 vrouwenorganisaties. De EWL lobbyt binnen de EU voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen en verricht activiteiten op projectbasis. De EWL is met name sterk op sociaal-economisch terrein, geweld en mensenhandel (trafficking).
De EWL bestaat uit Nationale Coördinaties van 27 Europese landen en uit 20 Europees georganiseerde vrouwenorganisaties, zoals de Business and Professional Women (BPW) en de International Alliance of Women (IAW).
Het bureau van de EWL is gevestigd in Brussel en telt acht medewerkers. De General Assembly (GA), de algemene ledenvergadering, komt jaarlijks bij elkaar. De Board of Administration (BOA), het algemeen bestuur, komt drie keer per jaar bij elkaar. Daarnaast is er een Executive Board, het dagelijks bestuur.
De landenvertegenwoordigers hebben drie stemmen in de GA, de Europese organisaties één. In de BOA zijn alle landen vertegenwoordigd en acht Europese vrouwenorganisaties.
Aardig om te melden is dat de ECICW aan de wieg stond van de European Women’s Lobby (EWL), ook wel de Europese Vrouwenlobby genoemd.

Meer informatie: www.womenlobby.org. Klik HIER voor de meest recente versie van de EWL nieuwsbrief. Wie de nieuwsbrief op z'n eigen mailadres wil ontvangen kan zich abonneren via de website van de EWL.

Voor Nederland is de NVR de nationale coördinator van de EWL. De NVR heeft twee vertegenwoordigers afgevaardigd naar de EWL: Marion Minis en Kristine Evertz. 


Verplicht beleid tegen seksisme
Alle regeringen hebben de plicht actie te nemen tegen seksisme. Een beslissing van de Raad van Europa. De Nederlandse Vrouwen Raad ging in gesprek hierover met Eerste Kamerleden. Meer informatie...
EWL: Gender Equality Strategy 2020-2025 is sleutel in antwoord op COVID-19 crisis en nasleep daarvan
De European Womens Lobby roept EU lidstaten en het Europees Parlement op om snel, dringend en met volledig commitment uitvoering te geven aan de Gender Equality Strategie die de Europese Commissie voor de komende 5 jaar heeft opgesteld. Meer informatie...
Sally Hendriks vertegenwoordiger bij Taskforce over seksuele exploitatie van EWL
De NVR heeft Sally Hendriks, programmaleider Seks Werk bij het Aidsfonds, benoemd als vertegenwoordiger bij de Taskforce Sexual, Reproductive and Health Rights & Sexual Exploitation van de European Womens Lobby. Meer informatie...
NVR vertegenwoordiger in EWL Observatory voor 2e termijn benoemd
Essa Reijmers is voor een tweede termijn (2019-2021) benoemd als vertegenwoordiger van de Nederlandse Vrouwen Raad in de Observatory on Violence against women van de European Women’s Lobby. Meer informatie...
Korte terugblik op ontmoeting met EWL voorzitter Lefevbre
Op 6 juli 2019 vond in het Oranjehuis te Amsterdam een geslaagde en informatieve ontmoeting plaats met EWL voorzitter Gwendolin Lefevbre. Onderwerp van gesprek was onder meer het prostitutiebeleid dat in de Europese landen nogal verschilt. Meer informatie...
Europese campagne #DigitalRespect4Her
De Europese Commissie is onder de titel #DigitalRespect4Her per half april 2019 een bewustwordingscampagne gestart over online geweld. Meer informatie...
Willemien Koning-Hoeve genomineerd voor Women of Europe Awards 2018
Willemien Koning, Vrouwenvertegenwoordiger 2018, is genomineerd voor de Women of Europe Awards 2018 in de categorie Woman in Action. De bekendmaking van de winnares en prijsuitreiking zijn op 28 november in Brussel. De NVR heeft Willemien voorgedragen voor deze Awards. Meer informatie...
HerNetHerRights: digitale onveiligheid van vrouwen in Europa onder de loep
Essa Reijmers, de Nederlandse afgevaardigde in het Observatory On Violence Against Women and Girls, over de resultaten van het project HerNetHerRights over ‘cyberviolence’gericht tegen vrouwen, dat de European Women’s Lobby samen met Google heeft uitgevoerd. Meer informatie...
Loud and united: European Women’s Lobby Observatory pleit voor échte verandering
Op 8 juni 2017 was Essa Reijmers namens de NVR bij de vergadering van de EWL Observatory on Violence Against Women. Lees haar verslag. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken