#caption
#caption


Bestuur

De leden van het bestuur worden voorgedragen door (één van) de lidorganisaties en worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden. Het bestuur vergadert - in principe - eens in de zes weken.

 

 

Nenita La Rose-Lont
voorzitter
persbericht benoeming l benoeming
AV 20-05-17
l interview
 

Marike Abel
secretaris en portefeuille
juridische zaken en personeel
benoeming AV 22-05-14


Wazna Hamidullahkhan
penningmeester
benoeming AV 21-05-15

 

Marijke Jongbloed
bestuurslid
benoeming AV 20-05-17

 


Carla Wijers
bestuurslid
benoeming AV 20-05-17

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken