#caption
Vrouwenpodium 2010-2020
#caption
Vrouwenpodium 2010-2020


Vrouwenpodium 2010-2020

Sinds mei 2010 werken de Nederlandse Vrouwen Raad, FNV en de Samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden samen in Vrouwenpodium 2010-2020. Doel van Vrouwenpodium is blijvende aandacht van de politiek voor zaken die voor vrouwen belangrijk zijn. Hiertoe organiseert Vrouwenpodium regelmatig activiteiten en bijeenkomsten. Vast moment is op of rond de tweede dinsdag in september, door Vrouwenpodium trots 'Prinsesjesdag' genoemd. Ook in de periode rond Internationale Vrouwendag is Vrouwenpodium veelal actief.


Verslag Vrouwenpodium bijeenkomst 'Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt'
Op 11 september 2017 was het weer Prinsesjesdag en dus tijd - voor het 7e jaar alweer! - voor een Vrouwenpodium bijeenkomst over een politiek actueel onderwerp. Meer informatie...
Prinsesjesdag van het Vrouwenpodium: ‘Op weg naar 100 jaar vrouwenkiesrecht’.
Op 12 september 2016 hebben zo’n 80 vrouwen, experts en ervaringsdeskundigen zich gebogen over de vraag waarom er weinig vrouwen in de politiek en besluitvormende functies zitten en hoe we dit kunnen veranderen. Meer informatie...
Een hand vol veiligheid
Tijdens de bijeenkomst van het Vrouwenpodium op 2 maart 2015 ging het over veiligheid thuis en op straat, veiligheid op school en op het werk. Over nationale en internationale veiligheid. Meer informatie...
Op de erwt van de decentralisatie
Op 8 september 2014 gonsde het in Den Haag… en lagen de 3 decentralisaties breeduit op de discussietafel. Verslag van de high tea bijeenkomst van Vrouwenpodium. Meer informatie...
Verslag bijeenkomst 'Vrouwen op topposities, zij maken het verschil'
Uitgebreid verslag van de bijeenkomst die Vrouwenpodium organiseerde op 3 maart 2014 in Nieuwspoort, Den Haag. Meer informatie...
Verslag VIP ontbijt 10 september 2013
Tijdens het ontbijt van Vrouwenpodium met Tweede Kamerleden op 10 september 2013 sprak Koningin Maxima de Troonrede uit. Meer informatie...
Vrouwen inspireren politici aan de ontbijttafel
Tijdens het VIP-ontbijt op 16 januari 2013 luisterden Kamerleden aandachtig naar de deskundige input van maatschappelijke organisaties over onderwerpen die voor vrouwen in Nederland belangrijk zijn Meer informatie...
Uitgebreid zoeken