#caption
#caption


Resolutie 1325 en Nationaal Actie Plan

Op 31 oktober 2000 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid aanvaard. De aanvaarding van deze historische resolutie geldt als een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning van de rol van vrouwen bij het beheersen van conflicten, vredeshandhaving en het consolideren van de vrede na conflicten.

Sinds 2008 werkt Nederland met een Nationaal Actie Plan voor de uitvoering van deze resolutie. De NVR is mede-ondertekenaar van het Nationaal Actieplan 1325 versies I, II en III. Via het partnerschap van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede heeft de NVR inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Meer informatie over het NAP 1325: www.nap1325.nl.


4e Nationaal Actieplan rond Vrouwen, Vrede en Veiligheid 2021-2025
In het 4e NAP 1325 2021-2025 wordt de gezamenlijke inzet van overheid en maatschappelijk middenveld versterkt op de volledige uitvoering van VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325. De NVR is medeondertekenaar van ook dit 4e Nationaal Actieplan. Meer informatie...
Brochure Werken met 1325
Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, waarvan de NVR partner en medeoprichter is, heeft ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad de brochure Werken met 1325 uitgebracht. Meer informatie...
"Gezamenlijke lobby voor een gelijkwaardige plaats voor vrouwen bij gewapende conflicten begint in de haarvaten van onze samenleving door te dringen."
Ted Strop-von Meyenfeldt is bij de NVR de specialist inzake het Nationaal Actie Plan 1325. (NAP 1325) . Vier vragen aan deze deskundige over gewapende conflicten, vrouwenrechten en de plannen in 2020. Meer informatie...
NAP 1325 III ook door NVR ondertekend
Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst is door 60 ondertekenaars de derde versie van het Nationaal Actieplan 1325 voor de komende 4 jaren ondertekend. Ook de NVR, alsmede een aantal van haar lidorganisaties, heeft voor de implementatie van het plan getekend. Meer informatie...
Debat Veiligheidsraad over Vrouwen, Vrede en Veiligheid.
Op 2 juni 2016 hield de Veiligheidsraad een ministerieel niveau open debat in het kader van het thema "Vrouwen, vrede en veiligheid: Inspelend op mensenhandel in situaties van conflict-gerelateerd seksueel geweld". Meer informatie...
Verslag viering 15 jaar implementatie Resolutie 1325
De Nederlandse Atlantische Commissie organiseerde een bijeenkomst in het teken van 15 jaar implementatie Resolutie 1325. Doel suggesties meegeven aan Marriƫt Schuurman de speciale vertegenwoordigster voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid van de NAVO Secretaris-Generaal. Meer informatie...
NAP 1325 2012-2015
In 2011 is een nieuw Nationaal Actieplan tot stand gekomen. Dit bouwt voort op het eerdere NAP 1325 en is daar een verdieping en verdere aanscherping van. Meer informatie...
Resolutie 1325
De integrale tekst van Resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid, van de VN-Veiligheidsraad (31 oktober 2000) + een link naar de voorlichtingsbrochure over 1325. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken