#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


VN Vrouwenverdrag

Het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties (VN) vormt sinds 1979 de internationale basis voor het NL emancipatiebeleid. De Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) van de VN ziet toe op de naleving van het verdrag door de lidstaten. Iedere 4 jaar brengt de NL regering rapport uit aan CEDAW over hoe het in ons land staat met de naleving van het verdrag. De regeringsrapportage wordt steeds gevolgd door een schaduwrapportage van het Netwerk VN Vrouwenverdrag. Daarin geven maatschappelijke organisaties hun mening over de naleving. De NVR maakt deel uit van het Netwerk VN Vrouwenverdrag; Christine Nanlohy is daarin onze vertegenwoordiger.  NL tekst VN Vrouwenverdrag >>


Zorgen over genderneutraliteit van NL overheidsbeleid
De 75 organisaties die het schaduwrapport voor CEDAW hebben ondertekend, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, maken zich vooral zorgen over het vele overheidsbeleid dat genderneutraal is en daardoor niet inspeelt op de specifieke realiteit en behoeften van vrouwen. Meer informatie...
Naleving VN Vrouweverdrag: Schaduwrapportage en de 'List of Issues'
De 1ste fase van het schaduwproces voor de 7de regeringsrapportage VN Vrouwenverdrag is gericht op het beïnvloeden van de vragen van CEDAW aan Nederland. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die aan de orde moeten komen, en welke vragen moeten daarover geformuleerd worden? Meer informatie...
"Het VN Vrouwenverdrag geeft vrouwen meer rechten dan ze beseffen"
Christine Nanlohy is al meer dan 35 jaar actief in de vrouwenbeweging. Sinds 2017 is zij NVR-vertegenwoordiger in het Netwerk VN Vrouwenverdrag. Vijf vragen aan deze expert over het belang van het VN Vrouwenverdrag, wat elke vrouw én lidorganisatie hierover moet weten en de agenda voor 2020. Meer informatie...
Brief Netwerk VN Vrouwenverdrag naar Tweede Kamer
Op 18 juni vond het Algemeen Overleg over het emancipatiebeleid in Nederland plaats. Het Netwerk VN Vrouwenverdrag stuurde voorafgaand een brief om een aantal punten onder de aandacht te brengen, over onder meer de mediawet en genderstereotypering. Meer informatie...
Het belang van een zelfstandig verblijfsrecht voor vrouwelijke gezinsmigranten en vluchtelingenvrouwen
Op 28 oktober 2019 organiseerde het Netwerk VN-Vrouwenverdrag samen met de NVR en diverse anderen organisaties de bijeenkomst ‘Vrouwen, Verblijfsrecht en Internationale Verdragen.’ Met onder meer de uitkomst van het onderzoek naar aanknopingspunten in internationale wetgeving/verdragen die het belang zijn. Meer informatie...
Kritische stem over implementatie van VN Vrouwenverdrag in Nederland
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft begin januari 2019 namens 53 NGO’s een schaduwrapportage ingediend. Meer informatie...
Follow-up rapportage voor CEDAW
De Nederlandse regering heeft op 8 november 2018 de follow-up rapportage naar het CEDAW-Comité verzonden. Op 15 november 2018 zond minister Van Engelshoven het Engelstalige document naar de Tweede Kamer. Meer informatie...
Verslag NVR deelname Netwerk VN Vrouwenverdrag 1e kwartaal 2018
Verslag over het 1e kwartaal van de deelname van de NVR aan de activiteiten van het Netwerk VN Vrouwen Verdrag. Meer informatie...
Nederland moet vrouwenrechten beter waarborgen
De NVR heeft mede geholpen aan het ontstaan van de publieke (Nederlandse) versie van de aanbevelingen van het CEDAW-Comité en de voornaamste punten uit de schaduwrapportage. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken