#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Ledenvergadering


Alg. Ledenvergadering: zaterdag 21 november online
Programma inclusief verdieping, en persoonlijke videoboodschap van Nenita La Rose, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad Meer informatie...
Zoomen met de leden - Verslag van de online ALV in mei
Meer dan 50 vrouwen van koepel en lidorganisaties namen op 16 mei deel aan de Algemene Ledenvergadering van de NVR. Een vergadering in coronatijd en dus online via Zoom. Meer informatie...
ALV 25 mei 2019: nieuwe lidorganisaties, toekomstplan en blik op de praktijk
Meer projecten, meer leden en verdergaande samenwerking, dat zijn de pijlers van het Toekomstplan dat de NVR aan haar leden heeft voorgelegd. Tijdens de ALV op 25 mei jl. gingen aanwezige lidorganisaties met het plan akkoord. Meer informatie...
Verslag Algemene Ledenvergadering NVR november 2018
Het NVR bestuur wil de mogelijkheden onderzoeken om ook netwerkorganisaties als lid toe te laten, en om mannen een plek onder de koepel te geven. Ook wil het bestuur de menskracht op het bureau van de NVR uitbreiden. Tijdens de ALV op 24 november 2018 is dit met de leden besproken. Meer informatie...
Alternatieve Troonrede basis voor speerpunten in jaarplan NVR
's Middags na de ALV van de NVR op 24 november 2018 werd op basis van de Alternatieve Troonrede met de lidorganisaties besproken met welke speerpunten koepel en lidorganisaties zich de komende jaren sterk en zichtbaar kunnen maken. Meer informatie...
Vrouwenplatform Carree neemt afscheid
Onze lidorganisatie Vrouwenplatform Carree heeft zich 45 jaar enorm ingezet voor alle vrouwen en meisjes in al hun diversiteit in Overijssel, maar heeft nu door een gebrek aan projecten en door de coronacrisis, die de organisatie elk toekomstperspectief ontneemt, moeten besluiten om faillissement aan te vragen. Meer informatie...
Verslag Algemene Vergadering 26 mei 2018
Zoals gebruikelijk in het voorjaar lagen in de ALV van 26 mei 2018 de inhoudelijke en financiƫle resultaten voor van 2017. Verder was er o.m. aandacht voor de beide allianties waar de NVR sinds januari 2018 deel van uitmaakt en de gevolgen voor inhoud en werkwijze van de NVR. Meer informatie...
Verslag Algemene Ledenvergadering november 2017
Zaterdag 25 november 2017 was de algemene ledenvergadering van de NVR. De lidorganisaties kwamen bijeen om de stand van zaken bij de NVR te bespreken en de vrouwenvertegenwoordigers officieel te benoemen. Meer informatie...
Verslag Algemene Ledenvergadering 20 mei 2017
In de Christus Triumfatorkerk in Den Haag ontving de NVR op 20 mei 2017 haar lidorganisaties voor de voorjaarssessie van de Algemene Ledenvergadering. Een goed bezochte bijeenkomst waar onder meer een nieuwe voorzitter haar opwachting maakte. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken