#caption
#caption


Inforeeks over Eerste Vrouwen

Er zijn drie nummers van de Inforeeks van de NVR over Eerste Vrouwen uitgebracht. 

Deel 1, november 2008
Deel 1 verscheen bij gelegenheid van de viering van het 110-jarig jubileum, aansluitend aan de Algemene Vergadering van de NVR, in november 2008. Speciale gast tijdens de viering was Ietske Jansen die in dit 1e deel beschreven wordt als eerste vrouwelijke predikant in de Nederlands Hervormde Kerk.
Natuurlijk komen in het 1e deel de zusjes Jacobs aan bod, de meest bekende 'eerste vrouwen' en voorvechters van het vrouwenkiesrecht. Aletta die als eerste meisje op de
universiteit werd toegelaten om medicijnen te studeren en de eerste vrouwelijke arts was, en Charlotte, die de eerste vrouwelijke apotheker was. Ook is er in deze Inforeeks plek ingeruimd voor Alida de Jong, eerste vrouwelijke bezoldigde vakbondsbestuurder, en Betty Biegel, eerste vrouwelijke directeur psychotechnisch laboratorium PTT. Beiden werden het slachtoffer van de Duitse bezetting en de jodenvervolging.
Daarnaast aandacht voor 2 vrouwen die zich in hun beroepsuitoefening op huisvrouwen richtten. Theda Mansholt, eerste vrouwelijke directeur van de rijksschool voor Landbouwhuishoudonderwijs, en Anna Bosch, eerste vrouwelijke directeur van de Keuringsdienst van Waren.
Voorts 2 vrouwen die het van de lucht en de wind moesten hebben: Beatrix de Rijk, de eerste vrouwelijke aviateur, en Agnes Vermeulen, eerste vrouwelijke molenaar.
Vrouwen in de mannenwereld zijn Haseena Bibi Bakhtali, eerste politievrouw met een kleurtje in de regio Utrecht. en Mieke van der Sluijs, eerste vrouwelijke directeur van een huis van bewaring voor mannelijke gedetineerden.
Verder worden beschreven: de eerste vrouwelijke belastinginspecteur Zwolle, Jeannette Houwink, die nog bij mensen thuis de boeken ging controleren en voor de veiligheid een grote zwarte hond meenam, de eerste vrouwelijke bijzonder hoogleraar pedagogiek en didactiek van de lichamelijke opvoeding en de sport aan de Universiteit Utrecht, Annelies Knoppers, en de eerste vrouwelijke voorzitter van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Tine van de Weyer.

Deel 2, oktober 2010 
Deel 2 is gewijd aan eerste vrouwen in de journalistiek, in het recht en op het gebied van religie. 
In de journalistiek worden Henriëtte van der Mey, Wil Merkies en Birgit Donker beschreven. Henriëtte was de eerste vrouwelijke journalist in loondienst,  Wil de eerste vrouwelijke sportverslaggever, en Birgit de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van een landelijk dagblad (NRC Handelsblad).
Op het gebied van religie gaat het om: Leyla Çakir, de eerste vrouwelijke moskeevoorzitter, en  Elisa Klapheck, de eerste vrouwelijke rabbijn van Nederland.
Op het gebied van het recht gaat het om: Johanna Hüdig, de eerste vrouwelijke rechter, Gesina van der Molen, de eerste vrouwelijke (bijzonder) hoogleraar volkenrecht aan de VU te Amsterdam, en om de eerste vrouwelijke procureur-generaal en minister van Justitie, Winne Srgdrager.

Deel 3, oktober 2011
Het 3e deel van Eerste Vrouwen gaat over vrouwen in de militaire omgeving. Van Kenau Simonsdochter Hasselaer, die als een 'man' strijd leverde in de 80-jarige oorlog, en Maria van Antwerpen, die verkleed als man dienst nam in het leger, tot Manja Blok, eerste vrouwelijke F16 piloot, en Jeanette Morang, eerste vrouwelijke commandant van een fregat. 
In dit nummer wordt ook ingegaan op de geschiedenis van vrouwen in de krijgsmacht. Ook Aline Barnhoorn, eerste vrouwelijke luchtmachtpredikant, en Ella van den Heuvel, eerste Nederlandse genderadviseur bij Nato missie, wordt beschreven.

U kunt deze nummers gratis nabestellen via: info@de-nvr.nl.

 

 


Uitgebreid zoeken