#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018
#caption


ANBI-instelling

De Nederlandse Vrouwen Raad is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aan de NVR aftrekbaar is van de belasting.
Het betekent ook dat de NVR geen belasting hoeft te betalen over gelden die via schenkingen, erfenissen of legaten ontvangen worden. 


Op de website van de Belastingdienst kunt u verifiëren dat de Nederlandse Vrouwen Raad voorkomt in het overzicht van ANBI-instellingen.

Giften en schenkingen aftrekbaar
Er zijn speciale belastingregels voor instellingen ‘die het algemeen nut beogen’. Deze regels maken het mogelijk om een gift of schenking aan de NVR af te trekken van het belastbaar inkomen.

Ligt het totaalbedrag van de giften tussen de 1% (met een minimum van € 60) en 10% van het verzamelinkomen, dan is er recht op fiscale aftrek van de belasting.

Een andere, extra voordelige manier van schenken is het schenken per notariële akte. Bij een notariële schenking betaalt de fiscus namelijk een flink deel (tot 52%) mee aan uw hulp. Zo kunt u de NVR met een hoger bedrag steunen zonder dat het u iets extra’s kost. Ook als al gebruik gemaakt wordt van de reguliere fiscale aftrek, kan schenken per notariële akte extra voordeel betekenen.

Periodiek schenken betekent dat u gedurende een langere periode een vast bedrag schenkt. Deze manier van schenken is fiscaal aftrekbaar als u dat minimaal 5 jaar achter elkaar doet en het laat vastleggen in een notariële akte.

Een notariele akte kost rond de €300; kijk voor een notaris bij u in de buurt op www.goedkoopstenotaris.nl

De Nederlandse Vrouwen Raad geld nalaten?
U kunt de NVR opnemen in uw testament en begunstigen met een legaat of een erfstelling. 
Uw notaris kan u adviseren over de mogelijkheden rond uw nalatenschap en de fiscale voordelen. Ook kunt u met algemene vragen bellen met de Notaristelefoon, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur: 0900 346 93 93 (€0,80 per minuut).

Ook een testament kost rond de €300; kijk voor een notaris bij u in de buurt op www.goedkoopstenotaris.nl

 


Uitgebreid zoeken