#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Wat doet de NVR met uw gift, schenking, of legaat?

De NVR stort het geld dat door giften, schenkingen en legaten binnenkomt in het 'Tentoonstellingsfonds 1948'. 

Poster tentoonstelling de Nederlandse Vrouw 1898-1948 Tentoonstellingsfonds
Het Tentoonstellingsfonds 1948 ontleent haar naam aan de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948' die door de gezamelijke vrouwenorganisaties georganiseerd werd, 50 jaar na de eerste grote tentoonstelling 'Vrouw en Arbeid' en als huldeblijk bij het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. 
De tentoonstelling die niet alleen bezocht werd door de Koningin, maar ook door Eleonore Rooseveldt, werd - ook financieel - een groot succes. Het batig saldo van de tentoonstelling -  200.000 gulden - werd overhandigd aan de Koningin, die het vervolgens schonk aan de gezamenlijke vrouwenorganisaties voor de voortzetting van hun werk door de oprichting in 1949 van het Tentoonstellingsfonds. 
Dit fonds, beheerd door de NVR, wordt sinds de oprichting aangewend als (eerste) financieringsbron bij het opstarten van activiteiten en projecten en als zekerheidsstelling in het geval deze tot een onverhoopt negatief financieel saldo leiden. 

Mede dankzij dit garantiefonds heeft de Nederlandse Vrouwen Raad zich kunnen ontwikkelen tot de organisatie die zij nu is: een krachtige, eigentijdse koepel met 50 aangesloten vrouwenorganisaties en een bereik van ca. 1 miljoen vrouwen.

Belangrijkste taak: beleidsbeïnvloeding
De belangrijkste activiteiten van de NVR zijn gericht op politiek en overheid. Bedoeling is de stem van de Nederlandse vrouw in te brengen in de beleidsontwikkeling en -evaluatie, opdat beleidsmaatregelen, wet en regelgeving niet alleen geen - directe of indirecte - nadelige gevolgen hebben voor de positie van vrouwen in Nederland, maar deze idealiter versterken. 

De NVR doet dit onder meer door 'open brieven' aan regering en parlement, maar ook door debatten te organiseren en in gesprek te gaan met bewindslieden en Kamerleden, of door op andere wijze, bijvoorbeeld met (ludieke) acties, de aandacht te vragen voor voor vrouwen belangrijke zaken.

Nationaal en internationaal
Niet alleen in Nederland brengt de NVR de stem van de vrouw naar voren, maar ook in Europa en bij de Verenigde Naties. 
Al sinds de oprichting van de VN gaat er een Vrouwenvertegenwoordiger mee in de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN, en spreekt daar namens de Nederlandse vrouwen de regelingsleiders toe. De NVR werft, selecteert en begeleidt deze Vrouwenvertegenwoordiger. Ook bij belangrijke topconferenties lukt het de NVR vaak om een Vrouwenvertegenwoordiger deel te laten nemen als adviseur van de Regeringsdelegatie namens de Nederlandse vrouwen. 

Lees hier alles over actuele activiteiten en projecten >>
 


Uitgebreid zoeken