#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Verslag Algemene Vergadering 21 november 2013

Er moesten heel wat extra stoelen worden aangesleept in de mini-aula van het Museon waar op 21 november 2013 de Algemene Vergadering van de NVR werd gehouden. Zo druk was het. Maar het was dan ook een bijzondere vergadering.

De vergadering markeerde niet alleen het 115 jarig bestaan van de NVR, maar was ook de laatste Algemene Vergadering onder het voorzitterschap van Dieny Scheffer. Zij nam na 2 bestuursperioden afscheid. Dorenda Gerts werd als nieuwe voorzitter voorgesteld en bij acclamatie verkozen. Ook werd afscheid genomen van bestuurslid Annie Kamp. Voor haar is er nog geen vervangend bestuurslid.

Natuurlijk waren er ook de gebruikelijke agendapunten. Het Aktiviteitenplan voor 2014 werd goedgekeurd, evenals de begroting voor het komend jaar. De leden toonden zich verheugd met het feit van een sluitende begroting, al kon deze slechts tot stand komen na drastische bezuinigingen, waaronder het inkrimpen van de staf.

Nieuwe lidorganisatie
Het NVVH Vrouwennetwerk werd als nieuwe lidorganisatie verwelkomd. Pokky Cath-Postel, voorzitter van de NVVH, presenteerde de organisatie en vertelde over de geschiedenis van de NVVH die in 1912 als Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen werd opgericht. In 2005 werd de naam veranderd in NVVH Vrouwennetwerk om duidelijk aan te geven dat vrouwen van vandaag meer zijn dan alleen huisvrouwen.
De NVVH heeft verschillende ‘wapenfeiten’ op haar naam staan. Zo werd in 1927 vanuit de NVVH de eerste Nederlandse consumentenorganisatie opgericht. Wie herinnert zich niet het keurmerk ‘Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’? Mede onder druk van de NVVH werden vrouwen in 1956 voor de wet ‘handelingsbekwaam’. En ander aardig wapenfeit is dat op initiatief van de NVVH de zgn. privacystreep in gebruik is genomen bij banken, postkantoren, en op vliegvelden, e.d.
Het is goed om deze van oudsher zeer bekende vrouwenorganisatie, die bij haar 100 jarig bestaan het predikaat ‘koninklijk’ heeft verkregen, (weer) binnen de gelederen van de NVR te hebben.

Gaande en komende Vrouwenvertegenwoordiger
Josette Dijkhuizen en Margriet van der LindenGebruikelijk tijdens de novembervergadering van de NVR is dat de ‘vigerende’ Vrouwenvertegenwoordiger vertelt over haar ervaringen, en dat haar opvolgster zich aan de vergadering presenteert.
Josette Dijkhuizen dankte de aanwezigen voor de steun en het vertrouwen dat zij tijdens haar functioneren als Vrouwenvertegenwoordiger heeft ondervonden. Josette is als Vrouwenvertegenwoordiger enorm actief geweest en heeft met haar vele optredens in de media ook vooral voor veel zichtbaarheid gezorgd. Zij heeft het thema ‘vrouwelijk ondernemerschap’ goed op de kaart gezet, en zal dat ook blijven doen. Vrouwenvertegenwoordiger ben je niet voor even, maar voor je leven, is wat zij, evenals andere Vrouwenvertegenwoordigers, sterk ervaart. Ook het project Krachtbedreijf, waarin ze samen met de Federatie Opvang vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van (huiselijk) geweld, coacht naar eigen ondernemerschap, en dat zij in het afgelopen jaar heeft opgezet, zal zij in de komende periode verder doorzetten.
Het is zeer verdiend dat Josette, een dag na de Algemene Vergadering, uit handen van minister Jet Bussemaker de Aanmoedingsprijs voor Emancipatie ontving voor haar werk met het project Krachtbedrijf.

De Algemene Vergadering toonde zich enthousiast over Margriet van der Linden als opvolger van Josette. Als oud-hoofdredacteur van Opzij geniet Margriet landelijke bekendheid, en kent men ook haar inzet voor ‘de vrouwenzaak’. Margriet vertelde dat zij tijdens haar bezoek aan de Commission on the Status of Women in februari/maart 2013, onder de indruk raakte door het thema ‘geweld tegen vrouwen en meisjes’ dat toen centraal stond. Terug in Nederland bleef zij gegrepen door het thema, en met name sexueel geweld.  “Het is een thema waar we niet zo makkelijk over praten. Maar we moeten er juist wel over praten en over publiceren. Ik wil er verhalen aan koppelen.”
Margriet zegde in juni haar baan als hoofdredacteur op, werd In augustus opmerkzaam gemaakt op de functie van Vrouwenvertegenwoordiger en solliciteerde. “And the rest is history.” Ook met Margriet zal de functie van Vrouwenvertegenwoordiger en, belangrijker, haar thema op flinke zichtbaarheid kunnen rekenen. Daags na de Algemene Vergadering was Margriet van der Linden al te gast bij Pauw & Witteman.

Bestuurswisseling
Midden: Dieny met het afscheidscadeau. Links: Albertine Zoetmulder, secretaris; rechts: Leny Wesenhagen, penningmeesterEn toen was het tijd voor het afscheid van Dieny en de introductie van Dorenda als haar opvolger. Anneke van Veen, NVR bestuurslid en vice-voorzitter, sprak Dieny toe. Zij kenschetste Dieny als “de uitvinder van het fenomeen meewerkend voorzitter: koffie zettend, zalen regelend, plannen uitdenkend, bijeenkomsten organiserend, projecten ontwikkelend. Dieny is, was de NVR.” Ze roemde Dieny als netwerker, waardoor de relatie met collega-organisaties en ministeries is versterkt, en in haar 2 bestuursperioden maar liefst 17 nieuwe lidorganisaties erbij zijn gekomen. Nog tot het laatste moment is Dieny daarmee bezig geweest en heeft ze er nog voor gezorgd dat per 1 januari 2014 ook de Chinese vrouwen lid zullen worden van de NVR.
Een voorzitter die op handen gedragen dient te worden. Reden waarom Anneke de leden in de zaal vroeg op te staan, de mouwen op te stropen, elkaar de hand te geven en hun armen omhoog te steken als symbool daarvan. Een symbool dat ook werd benadrukt in het cadeau dat Dieny vervolgens kreeg: een prachtige glazen schaal op een standaard gevormd door beeltenissen van omhoogreikende mensen.

Dieny dankte iedereen voor hun vriendschap en steun in al die jaren, en vooral de leden. “De NVR  is een prachtige koepel met sterke leden. U bent als vertegenwoordigers van uw eigen organisatie kritisch maar loyaal naar de NVR, en zoekt samen in de verbinding kracht om het belang van vrouwen en vrouwenorganisaties naar buiten uit te dragen en te versterken.”
Haar opvolger Dorenda Gerts gaf zij mee: “Wees zuinig op de NVR juwelen, maar gebruik ze wel...” Als ‘kroonjuwelen’ van de NVR noemde zij: “Platform bieden, Netwerk zijn, Draagkracht... door meer aansluitingen, Samenwerking, en Versterking van de internationale rol.

Dorenda GertsDorenda Gerts had haar twee dochters van 23 en 19 jaar meegenomen naar de Algemene Vergadering. “Het is goed dat ze zien wat hun moeder doet. En dan kunnen we er morgen samen over praten.” De link naar de jeugd vindt Dorenda ook voor de NVR belangrijk. “Die zullen we moeten aanboren, want daar worden de trends geboren.”
Dorenda benadrukte dat het verhaal van Dieny naadloos overloopt in haar eigen verhaal. “De platformfunctie van de NVR, het netwerk is erg belangrijk. Dat is geëvolueerd in de tijd. Als je iets wilt bereiken als NVR dan zal je draagvlak goed moeten zijn.“ Zij sprak haar voornemen uit om dat draagvlak zo sterk mogelijk te maken, onder meer door naar de lidorganisaties toe te gaan.

Daarna begaf het hele gezelschap zich naar het naastgelegen restaurant Gember, waar nog meer mensen wachtten voor het stamppotbuffet en het symposium ‘De Kracht van een Vrouw’.
 


 

 

Links Lily Brouwer, voorzitter FNV Vrouw
Ook Lili Brouwer, voorzitter van FNV Vrouw, sprak Dieny bij haar afscheid toe. Omdat Dieny een vrouw is van 'niet lullen, maar poetsen' kreeg ze van Lily onder meer een 'echte, ouderwetse schoonmaakborstel', maar ook een prachtige bos bloemen. 
Annie KampAnnie Kamp werd toegesproken door Albertine Zoetmulder, secretaris van het NVR bestuur. Zij dankte Annie met name voor haar inzet in de afgelopen, moeilijke periode waarin vanwege bezuinigingen op het personeel moest worden ingekrompen. Annie heeft de gesprekken met het personeel daarover gevoerd. Haar inzet is steeds geweest om zo goed mogelijk voor de medewerkers te zorgen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken