#caption
#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin


Meer vrouwen in de gemeenteraden

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn er meer vrouwen in de gemeenteraad gekozen dan na de verkiezingen in 2010. 28,3% van de raadsleden is vrouw, een stijging van ruim 2% ten opzichte van 2010. In vergelijking met 1994 is de stijging zelfs 6%. Er zijn dus steeds meer vrouwen actief in de lokale politiek. Dit blijkt uit onderzoek van ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat. 

Grote verschillen per partij
Het aantal gekozen vrouwelijke raadsleden verschilt sterk per politieke partij. GroenLinks heeft het hoogste percentage vrouwelijke raadsleden: 43,3%. Daarna volgen de  PvdA  met 37,5% en SP met 35,6%. Aan het andere kant van het spectrum vinden we de SGP. Deze partij heeft sinds de laatste verkiezingen voor het eerst één vrouw in een gemeenteraad.
De lokale politieke partijen leveren samen het grootste aantal raadsleden: 2.819 (32,5% van het totale aantal raadsleden). Van deze raadsleden zijn 705 vrouw (dat is 25% van het aantal raadsleden van lokale partijen). Dit percentage ligt dus wat onder het gemiddelde. 

Provinciale verschillen
De provincie met het hoogste percentage vrouwelijke raadsleden is Groningen (34%), gevolgd door Noord-Holland (33%) en Flevoland (31,9%). Aan de andere kant van het spectrum vinden we de provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. In Limburg wordt slechts 21,2% van de raadszetels bezet door een vrouw.

100 jaar algemeen kiesrecht
In 2017 vieren we 100 jaar algemeen kiesrecht en in 2019 100 jaar vrouwenkiesrecht. Een mooie aanleiding om ervoor te zorgen dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 meer vrouwen in de gemeenteraad komen. Samen met onder andere gemeenten gaat ProDemos de komende jaren verschillende activiteiten uitvoeren gericht op een grotere deelname van vrouwen aan de politiek.

Bekijk het onderzoek Vrouwen in gemeenteraden 2014

De NVR heeft met het project VrouwenStemmen zeker bijgedragen aan de toename van het aantal vrouwen in gemeenteraden.
 


Uitgebreid zoeken