#caption
#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018


Vrouwen in de politiek: vanuit marge naar vooruitgang

September 2014. Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, heeft een nieuwe fact sheet uitgebracht met de feiten & cijfers over Vrouwen in de politiek. 

Pas sinds 1917, dus nog geen honderd jaar geleden, is het in Nederland mogelijk om op een vrouw te stemmen (passief kiesrecht). Twee jaar later -in 1919- konden vrouwen ook zelf hun stem uitbrengen. Sinds die begintijd nam het aantal vrouwen in politieke gremia toe, zij het zeer langzaam. Eerst in gemeenteraden, provinciale staten en parlement, pas veel later in gemeentebesturen, gedeputeerde staten en kabinet.

Vrouwen schrijven geschiedenis
• In 1918 kon bij de gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst op een vrouw worden gestemd: 88 vrouwen werden gekozen (0,9%); in datzelfde jaar werd Suze Groeneweg namens de SDAP de eerste vrouw in de Tweede Kamer;
• De Eerste Kamer mocht in 1920 de eerste vrouw verwelkomen: Carry-Pothuis-Smit (SDAP);
• De eerste bewindsvrouw trad aan in 1953: staatssecretaris Anna de Waal (KVP); Marga Klompé (KVP) was vervolgens in 1959 de eerste vrouwelijke minister;
• Drenthe had in 1974 de primeur met de eerste vrouwelijke Commissaris van de Koningin: Tineke Schilthuis (PvdA).
• Tot op de dag van vandaag heeft Nederland nog geen vrouwelijke premier gehad. De Europese Unie kende tot nu toe 15 vrouwelijke premiers.

Vrouwen in de politiek anno 2014
Als het om vrouwen in nationale parlementen gaat, doet Nederland het vrij goed. Op de Wereldranglijst van de Inter-Parliamentary Union (IPU) bekleedt Nederland momenteel de 16e positie.
Het aandeel vrouwen in lokale en provinciale besturen en in gemeenteraden is echter nog steeds laag.
Het zou een grote stap voorwaarts zijn als het aandeel van vrouwen in de Nederlandse delegatie van het Europese Parlement (42%) geëvenaard zou worden in alle politieke gremia binnen Nederland.

Factsheet Vrouwen in de politiek >>

 


Uitgebreid zoeken