#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Verslag Algemene Vergadering 20 november 2014

Voor de Algemene Vergadering van 20 november 2014 had de NVR de beschikking over de mooie en moderne raadszaal in het gebouw van de FNV in Amsterdam-Sloterdijk. De vergadering was druk bezocht. Naast vertegenwoordigers van de lidorganisaties waren ook enkele leden van de NVR deskundigenpool aanwezig.
Behalve gebruikelijke agendapunten als het activiteitenschema en de begroting voor 2015, en rapportages over de stand van zaken van de activiteiten en financiën in het nog lopende jaar, was er ook een aantal presentaties.


Allereerst was er de presentatie van twee nieuwe lidorganisaties: de Stichting Vrouwen Ontmoeten Vrouwen (VOV) uit Tilburg, en de Stichting Zijweg.

Vertegenwoordigers van de VOV waren helaas verhinderd dus bleef het bij een schriftelijke presentatie en de enthousiaste woorden van NVR-voorzitter Dorenda Gerts dat de VOV een “enorm levendige club is, die veel wil bereiken, en ook landelijk actief wil zijn”. Kort werd gekeken naar het filmpje van een debatbijeenkomst die de VOV recentelijk had georganiseerd. De vergadering ging vervolgens graag akkoord met het lidmaatschap van deze organisatie. Zie de schriftelijke presentatie >>

Ook de Stichting Zijweg werd verwelkomd als nieuw lid. Tineke Franssen, coördinator, benadrukte dat Zijweg een organisatie is van, voor en door vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en stalking en hun kinderen. Zij adviseren en begeleiden slachtoffers en organiseren regelmatig een Empowerment-dag, waar vrouwen leren dat ze niet alleen staan, ervaringen uitwisselen, en workshops kunnen volgen. Voor kinderen is er op E-Day een apart programma. De politie neemt op eigen verzoek deel aan E-Day omdat zij hun dienstverlening aan slachtoffers willen verbeteren. De vrouwen ervaren dat als zeer waardevol. Zie ook de schriftelijke informatie >> 

Annelies Vethman is projectleider van het nieuwe NVR project Zorg M/V. Dit is een project dat nog in het stadium van ontwikkeling is, maar waarmee de NVR wil werken aan de bewustwording van het probleem dat de decentralisatie van WMO, Jeugdwet en Participatiewet kan opleveren voor de verhouding van mannen en vrouwen in zorg en werk.
Het streven naar economische zelfstandigheid schuurt met het decentralisatiebeleid dat de
zorgbelasting voor vrouwen vergroot, zo heeft de NVR geconstateerd. En het lijkt wel alsof in de Tweede en de Eerste Kamer en ook in de adviezen van de Raad van State op de wetsvoorstellen. niet is bekeken of het effect van deze drie wetten anders uitpakt voor mannen dan voor vrouwen. Het probleem lijkt gewoon te zijn gemist. Dat is jammer. Want nu moet er op 403 verschillende plaatsen - namelijk in elke gemeente apart – worden nagedacht over de ‘gender’-vraag. In het project Zorg M/V gaat de NVR het nadenken daarover door gemeenten stimuleren. 
Zie de tekst van de presentatie van Annelies Vethman >> 

Nienke Hagenbeek en Jannet Vaessen van Women Inc waren aanwezig om nog eens wat dieper in te gaan op grote campagnes die zij uitvoeren, zoals Vrouw & Gezondheid en Vrouw & Geld. 
Zie een korte samenvatting van hun presentatie >>

Margriet van der Linden keek in de Algemene Vergadering terug op haar statement in New York als Vrouwenvertegenwoordiger. 
Zie een korte samenvatting van haar terugblik >>

En tenslotte werd ook de nieuwe Vrouwenvertegenwoordiger voor 2015 voorgedragen: Irene Hemelaar, ondernemer en directeur LHBTI-emancipatie bij de Amsterdam Gay Pride. Zij gaat zich als Vrouwenvertegenwoordiger inzetten voor de rechten van LBTI-vrouwen. Zij sprak de aanwezigen per film toe, want verbleef op dat moment met vakantie in het buitenland. 
Lees een kort verslag van de presentatie van Irene Hemelaar >>

Tijdens de Algemene Vergadering ging een collectebus rond om geld in te zamelen voor de Serious Request actie 2014 die er op gericht is vrouwen en kinderen die in oorlog het slachtoffer worden van seksueel geweld, op te vangen en te begeleiden. Als mede-ondertekenaar van het Nationaal Actie Plan 1325 zet de NVR zich in voor vrouwen in conflictgebieden. Daarom heeft de NVR besloten de Serious Request actie te steunen en haar lidorganisaties opgeroepen dit ook te doen. 
Zie de oproep >>


Uitgebreid zoeken