#caption
#caption


Arbeid & Zorg


Verkiezingsinput van Alliantie Samen Werkt Het
De overheid moet (financieel kwetsbare) vrouwen en mannen de mogelijkheden geven om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. Dit staat in de gezamenlijke input van de Alliantie Samen Werkt Het voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Meer informatie...
Uitbreiding geboorteverlof voor partners: Stap in goede richting, maar fundamentelere zet nodig
De uitbreiding van het geboorteverlof voor partners per 1 juli is een stap in de goede richting, vindt Nenita La Rose, voorzitter van de NVR. Maar voor echte verandering is een fundamentelere zet in het beleid nodig. Meer informatie...
Kijk niet naar vrouwen maar naar kabinet voor doorbraak in deeltijdcultuur
De kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Deeltijd laat te wensen over, vinden onze alliantiepartners Atria en WOMEN Inc. Zij geven het kabinet daarom vier aanbevelingen mee, die de NVR van harte onderschrijft en heeft medeondertekend. Meer informatie...
Ouderschapsverlof wordt deels betaald
Ouders van jonge kinderen krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Meer informatie...
Dag van de Arbeid: lancering 'Online aanTafel'
Op de Dag van de Arbeid lanceert de Alliantie Samen werkt het! online aanTafel en vragen we aandacht voor betaald én onbetaald werk en de impact die de coronacrisis hierop heeft voor veel vrouwen. Meer informatie...
Hoe combineer jij werk, zorg en onderwijs in coronatijd?
Vanuit het programma #WerkendeToekomst doen Atria, VHTO, Emancipator NL en de NVR onderzoek naar de verdeling van werk en zorg tussen partners in gezinnen voor, tijdens en na corona. Is er bij jullie in de rolverdeling iets veranderd? Doe Mee! Meer informatie...
Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen
Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in de 1e twee jaar na de geboorte van het 1e kind. Het effect op het inkomen van mannen is slechts zeer beperkt. Dit staat in een publicatie die het Centraal Planbureau op 12 september 2019 heeft gepubliceerd. Meer informatie...
Jonge vrouwen gediscrimineerd bij sollicitaties
Onderzoekers van de Universiteit Maastricht stellen dat jonge vrouwen die mogelijk kinderen kunnen krijgen minder snel worden uitgenodigd op sollicitaties. Mirella Visser, strategisch adviseur bij de NVR reageert hierop in een interview met BNR radio. Meer informatie...
Record aantal aanvragen voor gemiste bevallingsuitkeringen door vrouwelijke ZZP-ers
Volgens een melding van het UWV hebben zo’n 16.500 vrouwen voor maar liefst 18.000 geboren kinderen een aanvraag ingediend voor compensatie van gemiste bevallingsuitkering. Het aantal aanvragen is een ongeëvenaard record. Meer informatie...
Reactie NVR bij internetconsultatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
13 maart 2018 - De NVR heeft een reactie gegeven in het kader van de internetconsultatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Meer informatie...
Uitgebreid zoeken