#caption
#caption


Emancipatiebeleid


Training ‘Oog voor Gender’ voor raadsleden & fractie-ondersteuners
Hoe gender-inclusief is jouw gemeente? Online training. Deelname is kosteloos. Meer informatie...
Emancipatiemonitor 2020: Nederlandse Vrouwen Raad gematigd positief
"Ik ben blij dat de economische positie van de vrouwen de afgelopen jaren is verbeterd," zegt Nenita La Rose, voorzitter van de NVR in reactie op de Emancipatiemonitor 2020. "Maar we zijn er nog lang niet. Alle vrouwen moeten kunnen meedoen." Meer informatie...
Vrouwen aan de top blijft belangrijk zwaktebod voor Nederland
De representatie van vrouwen in machtige posities is het belangrijkste aandachtspunt voor Nederland. Dat blijkt uit de Gender Equality Index die op 29 oktober werd gepubliceerd door het European Institute for Gender Equality. Meer informatie...
NVR digitaal aanwezig bij Tweede Kamerdebat emancipatie
Op maandag 2 november vond het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over emancipatie plaats met minister Ingrid van Engelshoven. De Nederlandse Vrouwen Raad volgde dit debat en doet kort verslag. Meer informatie...
Huidige invulling kinderopvang, partnerverlof en mantelzorg staat emancipatie in de weg
Onderzoek laat zien dat hervormingen in voorzieningenstelsel nodig zijn om traditionele rolpatronen te doorbreken. De politiek is aan zet! Meer informatie...
Voortgangsrapportage Emancipatie: we zijn er nog niet
In reactie op de voortgangsrapportage Emancipatie die het ministerie begin juli uitbracht, vindt de Alliantie Samen werkt het dat de overheid de afgelopen jaren weliswaar belangrijke positieve maatregelen heeft genomen in het emancipatiebeleid. Maar we zijn er nog niet. Meer informatie...
Meerderheid Kamer stemt voor verplicht vrouwenquotum
Een motie van D66 en CDA voor een verplicht vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven heeft dinsdagmiddag in de Tweede Kamer de meerderheid van de stemmen gehaald. Dit moet ertoe leiden dat in de toekomst ten minste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn. Meer informatie...
Voortgang emancipatiebeleid
Welke stappen zijn er gezet in het emancipatiebeleid ten opzichte van de op 29 maart 2018 verzonden Emancipatienota 2018-2011 ‘Principes in praktijk’? Minister Ingrid van Engelshoven (OCW, Emancipatiezaken) stuurde 14 maart 2019 een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. Meer informatie...
Emancipatiemonitor: economische positie van vrouwen verbeterd
De economische positie van vrouwen is na de crisisjaren weer verbeterd. Dit blijkt uit de tiende Emancipatiemonitor van CBS en SCP die op 14 december 2018 is uitgebracht. Meer informatie...
NVR bepleit meer drang op gelijkwaardige participatie m/v
30 mei 2018 - In een reactie op de Emancipatienota 2018-2021 bepleit de NVR meer 'drang', meer elan en meer overtuigingskracht van de overheid op de participatie van vrouwen aan de samenleving. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken