#caption
#caption


Emancipatiebeleid


NVR bepleit meer drang op gelijkwaardige participatie m/v
In een reactie op de Emancipatienota 2018-2021 bepleit de NVR meer 'drang', meer elan en meer overtuigingskracht van de overheid op de participatie van vrouwen aan de samenleving. Meer informatie...
Emancipatie in theorie voor elkaar, nu de praktijk nog
Gelijkheid is in theorie en wettelijk goed geregeld, maar de praktijk is helaas weerbarstiger,' aldus minister van emancipatie Ingrid van Engelshoven in de Emancipatienota 2018-2021. Meer informatie...
Gender Equality Index 2017: vooruitgang in een slakkengang
Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) heeft een index gemaakt over gender gelijkheid in Europa. Nederland staat op de 4e plek. Als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaan we met een slakkengang vooruit en op sommige gebieden gaan we er zelfs op achteruit. Meer informatie...
OCW in gesprek met NVR over impact digitalisering op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
Op 1 mei jl. brachten vertegenwoordigers van het ministerie van OCW een bezoek aan de NVR. Doel was een consultatie met de NVR over de effecten van digitalisering en automatisering op de arbeidsmarktpositie van vrouwen in verband met een verkennend onderzoek van OCW op dit thema. Meer informatie...
Vrouwenemancipatie vordert langzaam. Emancipatiemonitor 2016
Op 13 december 2016 is de emancipatiemonitor 2016. De verschillen tussen vrouwen en mannen op deze terreinen zijn in tien jaar tijd kleiner geworden, maar minder snel dan in de beginjaren van het emancipatiebeleid werd gedacht. Meer informatie...
Inbreng NVR Algemeen Overleg Emancipatie OCW
Op 27 oktober 2016 was het Algemeen Overleg Emancipatie van OCW. De NVR heeft van tevoren haar inbreng opgestuurd naar de vaste commissie OCW en emancipatiewoordvoerders. Meer informatie...
Reactie Bussemaker op onderzoek Lekker vrij
Op 14 april heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het onderzoek Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. De minister geeft aan de resultaten mee te nemen in de voorbereiding van de arbeid- en zorgbijeenkomst eind 2016. Meer informatie...
Aanbevelingen Atria voor Emancipatiebeleid
In een brief aan de emancipatiewoordvoerders in de Tweede Kamer vergelijkt Atria de stand van het Nederlandse emancipatieproces met drie stippen op de horizon zoals geformuleerd in de Agenda voor de Toekomst. Meer informatie...
Voortgangsbrief Emancipatie
Minister Bussemaker heeft op 21 januari de Tweede Kamer geinformeerd over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen op het beleidsterrein emancipatie. Meer informatie...
NVR inbreng voor Algemeen Overleg Emancipatie
In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW pleit de NVR voor een krachtdadiger beleid voor meer vrouwen aan de top. De brief dient als inbreng voor het AO Emancipatie met minister Bussemaker op 10 februari. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken