#caption
#caption


Vrouwenquotum


Extra acties om het aantal vrouwen in de top versneld te verhogen
Persbericht van het ministerie van OCW en VNO-NCW: het aandeel vrouwen in bestuursfuncties is laag. VNO-NCW en een aantal topbestuurders uit het bedrijfsleven gaan verschillende extra acties in gang zetten om het aandeel vrouwen te verhogen. Meer informatie...
Brexit brengt Europese quotarichtlijn dichterbij
Er is momenteel weer discussie over de man-vrouwverhouding bij bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Onze deskundige Mirella Visser schreef hierover een opiniestuk. Meer informatie...
5000 bedrijven aan de lat voor 30% streefcijfer vrouwen aan top
Alle 5000 Nederlandse bedrijven die onder net verlengde Wet bestuur en toezicht vallen moeten aan de slag om meer vrouwen in de top van hun bedrijf te krijgen, om zo het streefcijfer van 30% te halen. De NVR ondersteunt deze actie van minister Bussemaker. Meer informatie...
Steefcijferwet m/v verlengd
Op 19 januari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter verlenging van de zogenaamde ‘streefcijferwet’ als hamerstuk aangenomen, zonder discussie of debat. Meer informatie...
Is geld voor meer vrouwelijke hoogleraren tegen de grondwet?
Minister Bussemaker stelt geld beschikbaar voor de aanstelling van extra vrouwelijke hoogleraren. Filosoof Sebastien Valkenberg stelt dat deze aanpak in strijd is met artikel 1 van de grondwet. Is dat wel zo? De stellingdames zochten het uit. Hier alles op een rijtje. Meer informatie...
NVR luidt de noodklok over aantal vrouwen in besluitvormende functies
De NVR luidt de noodklok! Na 7 jaren van geringe groei daalt het aantal vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. De NVR heeft daarop besloten een brief te sturen naar minister Bussemaker en minister Asscher met een oproep tot actie. Meer informatie...
De overheid haalt het streefcijfer van vrouwen in topfuncties
Bij de rijksoverheid is nu meer dan 31% van de topambtenaren vrouw. Ze halen daarmee het streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties. De doorstroming van vrouwen naar de top kan beter. Meer informatie...
Nieuwe app - Navigeren naar de top - werkt contraproductief
Volgens Mirella Visser, oprichter van het Centre for Inclusive Leadership en lid van de NVR Deskundigenpool, is de online tool Navigeren naar de Top die minister Bussemaker onlangs lanceerde contraproductief, een mis-app. Meer informatie...
Online tool maakt vacatures in Nederlandse boardrooms zichtbaar
Een nieuwe online tool gaat de vacatures die komende jaren ontstaan in de raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse bedrijven transparanter maken. Meer informatie...
Verlenging wettelijk streefcijfer m/v in bestuur ondernemingen
Het kabinet handhaaft het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken

                 
 WMNL                   
    GWI          
              
              
  
  
     
     
  
  
        
    GWI 
  
    WMNL