#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Stichting Zijweg vreest meer incidenten met dodelijke afloop

Bedreigingen geen prioriteit en sterke terugloop opvangplaatsen? Een dodelijke combinatie!

De moord op Linda van der Giesen staat helaas niet op zichzelf. Stichting Zijweg, een belangenorganisatie voor slachtoffers van partnergeweld, krijgt heel vaak signalen van vrouwen dat de politie hun aangifte niet opneemt of er niets mee doet. Terwijl die vrouwen fors bedreigd worden en bang zijn.

Deze signalen in combinatie met berichten over blunders van de politie en forse bezuinigingen op het aantal opvangplaatsen voor vrouwen, dwingen Stichting Zijweg een noodsignaal af te geven.  Gezien alle ontwikkelingen vreest Stichting Zijweg dat er nog meer onnodige dodelijke slachtoffers zullen volgen.

Protocol voor bedreigingen
In maart 2015 signaleerde de Inspectie voor Veiligheid en Justitie al dat parate kennis van politiemedewerkers over huiselijk geweld onder de maat is. Stichting Zijweg spoort vrouwen altijd aan om aangifte te doen van het geweld dat ze mee maken. Helaas wordt nog te vaak gehoord dat aangiftes niet worden opgenomen of dat de politie niet adequaat reageert. Ondanks alle aandacht en het ontwikkelde beleid  op het gebied van huiselijk geweld de afgelopen jaren. Daarom moet er een protocol voor bedreigingen komen en moeten alle politieagenten voor 2017 bijgeschoold zijn. De casus van Linda onderstreept de noodzaak hiervan.

Meer opvangplaatsen nodig
Linda van der Giesen voelde zich ernstig bedreigd. Een plek in een opvanghuis had ervoor kunnen zorgen dat ze tijdelijk veilig was en met behulp van professionele hulpverleners had kunnen werken aan haar veiligheidsprobleem. Maar waarschijnlijk had ze daar helemaal niet terecht gekund. Want de politiek richt zich vooral op opvang in de Randstad; in de gebieden daarbuiten wordt het aantal opvangplaatsen verminderd. In Noord-Brabant en ook in andere provincies wordt fors bezuinigd op opvangplaatsen. In Breda en Dordrecht verdwijnt 46% van de opvangplaatsen, de opvang in Roosendaal sluit, bij Moviera krimpt de capaciteit met  50%. Tilburg heeft geen plaats meer voor mensen van buiten. Ook in Groningen neemt het aantal plaatsen af. De Stichting Zijweg vindt dat onbegrijpelijk. In het Verdrag van Istanbul verplicht Nederland zich om de veiligheid van vrouwen en kinderen te verankeren in het landelijk beleid. Dit doorkruist de situatie zoals die nu is.

Nieuw beleid
Als belangenorganisatie volgt Stichting Zijweg deze ontwikkelingen uiteraard. De overheid en gemeentes willen anders, meer systeemgericht werken. Daarbij passen geen ‘Blijf van mijn lijfhuizen’. Maar uit eigen ervaring weet Stichting Zijweg dat daders met narcistische of psychopathische persoonlijkheidsstoornis perfecte competenties hebben om politie en hulpverleners om de tuin te leiden. Zij simuleren mee te werken aan de systeemgerichte aanpak of zijn er meester in uit handen te blijven van de politie. Als je als vrouw in zo’n relatie gevangen zit, kan een opvangplek helpen om een nieuwe start te maken en je veiligheidsprobleem op te lossen. Voor Linda en alle andere Linda’s blijft een opvangplaats noodzakelijk.
Stichting Zijweg is van mening dat in de miljoenennota geld moet worden geoormerkt om de opvang terug te brengen naar de situatie van voor 1 januari 2015.
Stichting Zijweg erkent dat vrouwen nu vaak lang in de opvang blijven en roept op om met elkaar aan de slag te gaan om dit te verbeteren. Zo kunnen slachtoffers van ernstig partnergeweld, zich met professionele hulp, veilig empoweren en kunnen zij en hun kinderen daarna weer meedoen in de samenleving.

Advies voor mensen met een gewelddadige partner
Voel je je als iemand die dealt met een gewelddadige (ex-) partner onvoldoende gehoord?  Maak een afspraak met je burgemeester. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle inwoners van een gemeente. Als veel slachtoffert dit doen volgt er wellicht actie via de politiek of de VNG.

Kortom
Stichting Zijweg pleit voor:
• de ontwikkeling en implementatie van een protocol bij bedreigingen;
• voor 2017 moet iedere politieagent beschikken over algemene kennis over huiselijk geweld en weten wat hij moet doen bij bedreigingen;
• de bezuinigingen in de Vrouwenopvang moeten worden teruggedraaid, de financiering moet op het peil van voor 2015 blijven.

Stichting Zijweg is een belangorganisatie voor slachtoffers van partnergeweld. Alle ambassadeurs en bestuursleden zijn ervaringsdeskundigen. Zij kennen dus de fatale gevolgen van een relatie met geweld en zij weten , helaas uit eigen ervaring, waar zij over spreken.

Meer informatie
Stichting Zijweg l Facebook Stichting Zijweg l www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2015/300315_parate-kennis-huiselijk-geweld-bij-politiemedewerkers-onvoldoende l http://nos.nl/uitzending/7763-uitzending.html

Kamervragen
Op 18 augustus 2015 hebben de PvdA-Kamerleden Marith Rebel en Ahmed Marcouch Kamervragen gesteld naar aanleiding van de moord op Linda van der Giesen in Waalwijk. Beide Kamerleden willen onder meer weten of de minister van Veiligheid en Justitie aanleiding ziet voor een onderzoek naar de wijze waarop er door de politie wordt omgegaan met aangiftes van misdrijven waarbij er sprake is van extra kwetsbare slachtoffers.

Ook gaan zij in op de reactie van de Stichting Zijweg op de moord waarin gesteld wordt (zie boven) dat aangiftes vaker terzijde worden geschoven. Rebel en Marcouch willen van de minister weten of hij deze mening deelt.

Kamervragen Rebel en Marcouch

 


Uitgebreid zoeken