#caption
Drie nieuwe gezichten in NVR bestuur
#caption
Drie nieuwe gezichten in NVR bestuur


Drie nieuwe gezichten in NVR bestuur

Wazna HamidullahkhanDrie nieuwe bestuursleden werden voorgedragen in de Algemene Vergadering van de NVR van 21 mei 2015: Josette Dijkhuizen, Wazna Hamidullahkhan en Saideh Hashemi. Zij komen in de plaats van Albertine Zoetmulder en Leny Wesenhagen, van wie in deze AV afscheid werd genomen, en Anneke van Veen, die tijdens de AV in november aftreedt als bestuurslid. De aanwezige afgevaardigden gingen met applaus akkoord met hun benoeming. 

Wazna wordt de nieuwe penningmeester en Josette en Saideh zijn algemeen bestuurslid. In de komende periode zullen portefeuilles in het nieuwe bestuur worden (her)verdeeld.

Josette DijkhuizenWazna Hamidullahkhan heeft een achtergrond als accountant en heeft al verschillende bestuursfuncties vervuld bij andere (vrouwen)organisaties, waaronder ook de functie van penningmeester. Wazna wil die kennis en ervaring nu graag inzetten voor de NVR en dat vooral samen met de lidorganisaties doen.

Josette Dijkhuizen kennen we als Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2013. Josette is druk als ondernemer en coach, en heeft het project Krachtbedrijf gestart om vrouwen met een verleden van huiselijk geweld die ondernemer willen worden daarbij te begeleiden. Saideh HashemiMede daardoor heeft zij in 2014 de Emancipatie aanmoedigingsprijs gekregen van het Ministerie van OCW.
Zij wil vanuit haar ervaring, kennis en netwerk een bijdrage leveren aan de NVR en is vooral blij dat zij het zuiden van het land – Josette komt uit Brabant – inbrengt in het NVR bestuur.

Saideh Hashemi is informatieadviseur en erg actief binnen de FNV. Zij heeft, zo vertelde zij, de inzet voor emancipatie meegekregen van haar moeder. Zij is bezorgd over de recente decentralisatie van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De gevolgen daarvan, die nu al zichtbaar worden zullen op langere termijn een flinke klap betekenen voor o.m. de positie van vrouwen.
Zij vindt het fantastisch om als NVR bestuurslid de krachten te bundelen, signalen op te vangen en de verbinding te vinden met de politiek.

 

 

 


Uitgebreid zoeken