#caption
#caption


Step it Up voor de vooruitgang van alle vrouwen ook LBTI

NOW is the time for all of us to ‘Step It Up’ for the advancement of all women, whether they be heterosexual, lesbian, bisexual, transgender or intersex.
Dat is de oproep die Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar op 13 oktober 2015 deed in de Third Committee van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Zie (zelf gemaakte) video en/of officiele Webcast TV Third Committee, 10th meeting (Irene op 2.32.14)

Irene greep hiermee terug op de slotopmerkingen van de  Global Leaders’ Meeting op 27 september jl. waarin meer dan 80 wereldleiders hun commitment herbevestigen aan het  Beijing Platform for Action en de oproep ‘to step up’ voor gender gelijkheid, zodat deze per 2030 grotendeels een feit is. Daarbij werd vastgesteld dat er nog flinke kwesties liggen als het gaat om de vooruitgang van vrouwen, zoals het uitbannen van gender gerelateerd geweld en versterking van het recht op zelfbeschikking over lichaam, leven en liefde zonder enige vorm van discriminatie of stigmatisering.

“Als we vinden dat mensenrechten voor iedereen gelden en als alle aanwezigen (in de Algemene Vergadering) werkelijk een tandje harder willen lopen om dit te bereiken, dan moeten de mensenrechten voor mensen die zichzelf als lesbisch, homo, trans, biseksueel of interseks (LHBTI) beschouwen, worden benoemd en worden toegevoegd.”

Irene verwees ook naar het in haar ogen ‘historische statement’ van 29 september jl. waarin 12 organisaties van de Verenigde Naties  de lidstaten oproepen dringend op te treden om een eind te maken aan geweld en discriminatie tegen LGBTI volwassenen, jong  volwassenen en kinderen.

“Het is nu immers zo dat bijna 2,8 miljard van de ruim 7 miljard mensen die de wereldbevolking telt, in landen leven waar tradities, religies, waarden, gewoonten en cultuur boven mensenrechten worden gesteld. Waar LHBTI-zijn tot gevangenisstraf zou kunnen leiden of tot lijfstraffen. Dit is het geval in 76 landen. Of zelfs de doodstraf, wat geldt voor 7 landen.”

Irene Hemelaar eindigde haar statement met de woorden: “Zorg dat ook zij zich beschermd en veilig weten en een gelukkig en voorspoedig leven kunnen leiden. Ik weet zeker dat dàt nou juist de soort “sustainable development goal” is die we allemaal zouden willen bereiken. Eentje waarbij niemand wordt vergeten. En bij voorkeur op korte termijn, maar zeker niet later dan 2030.”

Volledige tekst statement Irene Hemelaar: Engelse en Nederlandse versie.

Voor de slotopmerkingen van de Global Leaders’ Meeting zie: www.unwomen.org/en/news/stories/2015/9/closing-remarks-global-leaders-meeting

Voor de oproep van UN organisaties aan lidstaten zie: www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ENG.PDF


Uitgebreid zoeken