#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Geweld tegen vrouwen


Zorgen over toename huiselijk geweld door isolatie
"Juist nu we thuis moeten blijven, dreigt huiselijk geweld", aldus de Blijf Groep. Meer informatie...
Zoveelste femicide leidt in Turkije tot publiek protest
Medio augustus werd in Turkije een moeder voor de ogen van haar dochter door haar ex-man doodgestoken. Dit zoveelste geval van femicide is in Turkije aanleiding voor een omvangrijk publiek protest. Vrouwenorganisaties zijn een social media campagne gestart waarin het belang wordt onderstreept van de Istanbul Conventie. Meer informatie...
Nieuw verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk
De ILO heeft op 21 juni 2019 een nieuw verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk aangenomen. Een veilige werkplek vergroot sociale gelijkheid en daarmee de toegang van vrouwen tot werk en de economische zelfredzaamheid van (financieel kwetsbare) vrouwen in Nederland. Meer informatie...
Code rood: stop geweld tegen vrouwen
Zo lang vrouwen thuis niet veilig zijn, is er weinig reden tot feest, vinden PvdA Kamerlid Kirsten van den Hul en Raadslid en NVR voorzitter Nenita la Rose. Op 8 maart 2019, Internationale Vrouwendag, luiden zij de noodklok en eisen actie. Meer informatie...
Nieuwe brochure van EIGE over gender gerelateerd geweld
14 juni 2018 - Let's put an end to gender-based violence is de titel van een brochure die het European Institute for Gender Equality (EIGE) onlangs heeft uitgebracht. Meer informatie...
Reactie op beleidsnota Geweld hoort nergens thuis
11 juni 2018 - Een gelegenheidsconsortium van organisaties waaronder de NVR heeft aan de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer een reactie gestuurd op de beleidsnota Geweld hoort nergens thuis. De reactie is bedoeld als inbreng voor het Algemeen Overleg Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie...
Programma 'Geweld hoort nergens thuis'
Op 25 april 2018 heeft minister De Jonge van VWS het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021 aan de Tweede Kamer gezonden. Meer informatie...
NVR bij Werkconferentie No Mas No More op Aruba
Op 7 en 8 maart 2018 heeft de NVR in de persoon van Christine Nanlohy deelgenomen aan de werkconferentie No Mas No More op Aruba. Dit op uitnodiging van het ministerie van VWS. Meer informatie...
Aanbieding Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid
5 maart 2018 - “Een groots wereldvraagstuk vertaald naar praktische handvatten”, dat was de reactie van Leontien Kompier op het Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat op 5 maart 2018 officieel werd aangeboden aan politiek, gemeenten en organisaties uit de asielketen. Meer informatie...
1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld soms acceptabel
Het onderzoek 'Welk geweld telt?' levert inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners. Ruim 3.000 Nederlanders (18-75 jaar) zijn gevraagd hoe zij denken over omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken