#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Drie nieuwe lidorganisaties

Tijdens de Algemene Vergadering van de NVR op 21 mei 2015 werden drie organisaties voorgedragen voor het lidmaatschap van de NVR. Alle drie werden ze met enthousiasme verwelkomd. African Sky en Steunpunt Studerende Moeders werden direct als lid aanvaard. Respect Women is voorlopig nog aspirant-lid. In de komende maanden wordt de mogelijkheid tot lidmaatschap verder onderzocht. Respect Women is geen stichting of vereniging maar een sociale onderneming.

Stella IsmailAfrican Sky
Stella Ismail presenteerde haar organisatie African Sky. Deze organisatie vervult een brugfunctie tussen Oost-Afrikaanse vrouwen uit o.m. Eritrea, Somalië, Sudan en relevante maatschappelijke instellingen in Nederland. Doel van African Sky is om deze vrouwen een eigen plek te geven in de Nederlandse samenleving, het isolement van Oost Afrikaanse vrouwen en jongeren te doorbreken, en de socialisatie en participatie van de vrouwen in de Nederlandse samenleving te verbeteren. Daartoe werkt African Sky aan deskundigheidsbevordering d.m.v. het organiseren van trainingen, en treedt op als intermediair indien taal, religie en/of cultuur een belangrijke rol spelen bij de behandeling van voorkomende problemen. African Sky verzorgt voorlichting over besnijdenis aan Oost Afrikaanse vrouwen, en informeert de Nederlandse samenleving daarover. Ook wordt voorlichting, advies en daadwerkelijke ondersteuning gegeven in het geval van huiselijk geweld en echtscheiding.
African Sky is ook betrokken in de uitvoering van het Nationaal Actie Plan 1325 II en bij het opstellen van NAP 1325 III. Hun betrokkenheid komt voort vanuit de conflictgebieden in de herkomstlanden Eritrea, Somalië en Sudan. Zij werken samen met organisaties in de herkomstlanden. Er zijn o.m. fondsen geworven voor shelters in Somalië waar voor het eerst sinds 25 jaar oorlog weer vrede is.

Meer informatie: www.africansky.nl.

Steunpunt Studerende Moeders
Het Steunpunt Studerende Moeders is in 2006 opgericht door Annemieke de Jong tijdens haar studie omdat zij zelf ondervond dat er voor studerende moeders weinig steun is. Annemieke kon zelf niet aanwezig zijn bij de Algemene Vergadering, maar had wel gezorgd voor een introductiefilmpje waaruit de inzet van haar organisatie direct duidelijk werd (https://www.youtube.com/watch?v=is9gx4rOLqQ).
Het Steunpunt - voor en door studerende moeders - empowert, inspireert, ondersteunt en helpt moeders (en in het bijzonder alleenstaande moeders) bij hun scholingsmogelijkheden en bij het vinden van een evenwichtige balans in het combineren van studie/werk/stage en zorg, ten einde duurzame economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bereiken.

Studerende Moeders is de enige organisatie in Nederland die zich specifiek hiermee of met de doelgroep studerende moeders bezig houdt en opkomt voor de belangen van studerende moeders en het onderwerp op de politieke agenda heeft weten te krijgen.
Het Steunpunt pleit voor o.a. een beschermend regelgevend kader, een opgelegd eenduidig beleid en een wettelijk recht op zwangerschapsverlof regelingen. Het Steunpunt beschikt over specifieke kennis, expertise en doet aan landelijke belangenbehartiging om de scholingsmogelijkheden en positie van studerende moeders structureel te verbeteren.

Meer informatie: www.studerendemoeders.nl.

Anneloes DijkstraRespect Women
Respect Women is een sociale onderneming die zich volledig inzet voor de empowerment van vrouwen en zodoende de belangen van vrouwen behartigt. Respect Women is opgezet om vrouwen, nationaal en internationaal, de kans te geven om zichzelf en hun omgeving te bevorderen vooral door middel van initiatieven op het gebied van economische zelfstandigheid.
Anneloes Dijkstra van respect Women lichtte in de Algemene Vergadering van de NVR toe dat haar organisatie uit 2 delen bestaat: een commercieel bedrijf en een non-commerciële organisatie. Het commercieel bedrijf zet zich in om een alternatieve financieringsvorm te creëren voor het financieren van projecten van vrouwen. Dit doet zij door middel van een aantal initiatieven, zoals het verkopen van het label ‘Respect Women’ aan fashion bedrijven, zodat bedrijven dit label kunnen presenteren op (een gedeelte van) hun producten in ruil voor een winstpercentage op die producten. De non-commerciële organisatie krijgt de helft van de winst die binnen komt via die activiteiten. Daarmee financiert zij projecten voor 'women empowerment' in landen waar dat nodig is.
Motto op de website van Respect Women is de uitspraak van Kofi Annan: ”There is no tool for development more effective than the empowerment of women”.


Voorbeelden van projecten waarvoor Respect Women zich inzet zijn:
¢ºWorkshops voor de empowerment van Iraanse plattelandsvrouwen: Iraanse vrouwen verzorgen workshops voor plattelandsvrouwen in Iran met de ambitie om hen te leren naaien en tapijten te weven om zo economische empowerment te ontwikkelen. Tegelijkertijd informeren ze hen over de gevaren van ‘Female Genital Mutilation’.
¢ºThe Confident Girl, een sport project in Botswana
Dit programma koppelt opkomende jonge vrouwelijke sporters uit plattelandsgemeenten in Botswana aan senior vrouwelijke sporters in leidinggevende posities in de sportsector. Zij treden gedurende 3 jaar op als hun mentor.
¢ºEducatie zonder besnijdenis in Senegal
In dit project gaat het om het onderwijzen en informeren van meisjes en vrouwen, maar ook van functionarissen en autoriteiten over respect voor de rechten van kinderen. Doel is hierdoor te komen tot de afschaffing van Female Genital Mutilation en kindhuwelijken.

Meer informatie: www.respectwomen.nl.

 


Uitgebreid zoeken