#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Petitie Veilig Opvoeden

Naar aanleiding van de tv-uitzending van Zembla van 17 februari 2016 waarin het falend optreden van Veilig Thuis, Jeugdzorg bij de dood van het 8-jarig meisje Sharleyne uit Hoogeveen in beeld werd gebracht is de Werkgroep Veilig Opvoeden opgericht. De NVR lidorganisatie Stichting Zijweg maakt deel uit van deze werkgroep.

Deze werkgroep heeft een petitie opgesteld. In deze petitie van de Werkgroep Veilig Opvoeden wordt het structureel te kort schieten van Jeugdzorg aan de kaak gesteld en wordt gewezen op door Jeugdzorg bewust of onbewust gehanteerde mythen. De Werkgroep doet zeven voorstellen ter verbetering. Die voorstellen hangen nauw samen en gaan in de kern om professionalisering van en toezicht op Jeugdzorg. De petitie is een oproep aan de Tweede Kamer om in actie te komen zodat Nederland het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) effectief gaat uitvoeren.

Artikel 3 lid 3 VRK bepaalt: De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.

Zie de tekst van de petitie >>


Ook is er een petitie gestart. Via deze link kan je je steun kenbaar maken http://www.petitie24.nl/petitie/529/steun-mishandelde-kinderen-in-nederland

 


Uitgebreid zoeken