#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Veilige werkomstandigheden voor vrouwelijke raadsleden

Ingezonden door Haseena Bakhtali, raadslid Nieuwegein, fractievoorzitter Stadspartij Núwegein, 16 februari 2016 

Over een paar weken, op 8 maart, is het weer Internationale Vrouwendag. Een goed moment om de werkomstandigheden van een bepaalde groep vrouwen onder de aandacht te brengen, namelijk die van vrouwelijke raadsleden.

Op vrijdag 5 februari jongstleden bezocht ik de bijeenkomst ‘Vrouwenstemmen in de Raad’, die in Utrecht plaats vond naar aanleiding van het onderzoek van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Atria heeft onderzoek gedaan naar de ambities, belemmeringen en successen van vrouwen in de lokale politiek. In dat rapport zijn drie hoofdredenen vastgesteld waarom de politieke participatie van vrouwen belangrijk is: een betere representativiteit van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging; een divers samengesteld team is effectiever en politieke aandacht voor onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden.

Desondanks blijkt Nederland onder aan de lijst te bungelen als het gaat over het percentage van vrouwen in de politiek. In 2015 was 28 procent van de gemeenteraadsleden vrouw. Ook in vergelijking met de landelijke en provinciale politiek is dat erg laag. En het stijgt maar langzaam: slechts 2 procent stijging tussen 2010 en 2014.

In het rapport staan 18 aanbevelingen om de participatie van vrouwen in gemeenteraden te vergroten.  Een aanbeveling ontbreekt echter. Die wil ik er graag aan toevoegen: het veiliger maken van de werkomstandigheden van vrouwen in de gemeenteraad. 

De Wassenaarse seksrel van 2012 ligt nog vers in het geheugen: een geval van seksuele intimidatie van een vrouwelijk raadslid. Dit voorval staat niet op zichzelf. Intimidatie komt bijna overal voor, op alle werkvloeren. Dat geldt ook voor seksuele intimidatie. Zeker in de politiek waar uiteindelijk alles om invloed en macht draait. De doelwitten/slachtoffers van seksuele intimidatie zijn meestal vrouwen.

De democratische rechtstaat is hier zeker niet bij gediend. Een volksvertegenwoordiger wordt immers geacht zonder enige last, dus in volledige vrijheid haar/zijn volksvertegenwoordigende taken uit te voeren. Zonder optimale veiligheid kan überhaupt geen sprake zijn van vrijheid.

Een rondvraag bij verschillende gemeenten heeft uitgewezen dat er geen onafhankelijke instantie is waar raadsleden met hun klacht inzake seksuele intimidatie kunnen aankloppen. Ook navraag bij onze raadsgriffier, bestuurslid van de Vereniging van Griffiers, bevestigt dit. Dat vind ik nogal een tekortkoming.

Het is zelfs nog zorgelijker: er bestaat geen onafhankelijke instantie waar raadsleden terecht kunnen met klachten betreffende ongewenste omgangsvormen. Het bestaat niet voor Nieuwegeinse raadsleden, niet voor raadsleden in Leusden, niet voor de Wassenaarse raadsleden. Mogelijk zijn er gemeenten die het wel georganiseerd hebben, maar die heb ik tot op heden niet kunnen ontdekken.

Het behoeft geen betoog dat dit aspect duidelijk en grondig voor alle Nederlandse raadsleden en andere openbaar bestuurders moet worden georganiseerd. De overheid heeft Arbo-wetten gemaakt voor veilige werkomstandigheden van personeel van bedrijven. Voor de ambtenaren is het goed geregeld in hun rechtspositieregeling. Als de griffier te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen van een raadslid dan kan hij/zij terecht in de gemeentelijke organisatie. Krijgt omgekeerd een raadslid te maken met ongewenste omgangsvormen van de griffier dan staat hij/zij met lege handen.

Voor diegenen die publiekelijk hun nek uitsteken om als openbaar bestuurder het algemeen belang te dienen blijkt er dus helemaal niets geregeld te zijn.

Hoe is dat anno 2016 mogelijk!  


Uitgebreid zoeken