#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Vrouwenstemmen in de Raad

Waarom is het percentage vrouwen in de lokale politiek zo laag en hoe kunnen we dat veranderen? Deze vragen stonden centraal bij het onderzoek Vrouwenstemmen in de raad. Ambities, belemmeringen en successen van vrouwen in de lokale politiek.

Op 5 februari 2016 presenteerde Atria de resultaten in de raadszaal van het stadhuis van Utrecht.

Beperkte instroom, relatief hoge uitstroom
Gemeenteraden bestaan grotendeels uit mannen; in 2015 was 28% van de gemeenteraadsleden vrouw. Vrouwen worden niet alleen minder vaak gekozen in gemeenteraden dan mannen, ze stromen relatief vaak tussentijds uit, vooral jonge vrouwen tot 40 jaar. Ook hebben de partijen die een groot deel uitmaken van alle gemeenteraden, relatief een klein aandeel vrouwelijke raadsleden. Het gaat met name om de lokale partijen en het CDA, vooral in Limburg en Zeeland.

Enquête en interviews met raadsleden
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is onder andere een enquête uitgezet onder vrouwelijke raadsleden. Met een divers samengestelde groep van 30 vrouwen zijn vervolgens verdiepende interviews gehouden.

Aan de slag met de aanbevelingen
Uit het rapport komen onder andere de volgende aanbevelingen naar voren:
•    Werf persoonlijk, want vrouwen stellen zich minder vaak zelf kandidaat dan mannen.
•    Benut kweekvijvers in de gemeente.
•    Zet voldoende vrouwen op verkiesbare plaatsen op de kieslijst, en ook op plaatsen daar net onder; vrouwen stromen vaker tussentijds uit, dus hiermee blijft het aandeel vrouwen minimaal op hetzelfde niveau.
•    Zet rolmodellen in en coach vrouwen actief.
•    Plan vergaderingen niet op tijden die als ‘spitsuur’ gelden voor raadsleden (v/m) met kinderen.
•    Realiseer een inclusieve en efficiënte vergadercultuur, zodat vrouwen uit alle etnische groepen zich thuis voelen.
•    Zorg voor voldoende (partij-overstijgende) uitwisseling en training.
•    Verhoog de vergoeding voor raadsleden in kleinere gemeenten.
•    Stimuleer vrouwen om lid te worden van een politieke partij.

Zie het rapport Vrouwenstemmen in de Raad >>
 


Uitgebreid zoeken