#caption
#caption


Rapportage College voor de Rechten van de Mens aan CEDAW

Op 22 januari 2016 rapporteerde het College voor de Rechten van de Mens aan het VN-Comité inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. 

Het College concludeert dat de regering een actievere rol moet aannemen in het voorkomen en bestrijden van discriminatie van vrouwen. Dit wordt onder meer duidelijk als het gaat om doorstroom van vrouwen naar de top, zwangerschapsdiscriminatie, het combineren van moederschap met studie en discriminatie van meisjes met een hoofddoek bij het vinden van stages. Op al deze terreinen neemt de overheid onvoldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat bedrijven en instellingen discriminatie uitbannen. Het uitbannen van discriminatie mag geen vrijblijvend streven zijn.

Verder constateert het College dat deskundigheidsbevordering van professionals noodzakelijk is. Ongeacht of het nu gaat om de gezondheidszorg, de aanpak van geweld tegen vrouwen of arbeidsuitbuiting. Ook komt uit de rapportage naar voren dat er meer aandacht nodig is voor stereotiepe beelden en de invloed die deze beelden hebben op discriminatie van vrouwen.

Een keer in de vier jaar bespreekt het Comité de naleving van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland. In maart bereidt het Comité de bespreking van het 6e regeringsrapport over de naleving van het Verdrag voor. Ter   voorbereiding daarvan rapporteert het College aan het Comité. Op basis van het regeringsrapport en rapportages van het College, het Netwerk VN Vrouwenverdrag en andere organisaties stelt het Comité een lijst met bespreekpunten op. De Nederlandse regering reageert daar schriftelijk op. Vervolgens vindt in het najaar een dialoog met de Nederlandse regering plaats. Naar aanleiding van de bespreking met de regering over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland stelt het Comité een landencommentaar op. In dit landencommentaar benoemt het Comité zorgpunten en doet het aanbevelingen om de naleving van het Verdrag te verbeteren.

Zie de rapportage van het College voor de Rechten van de Mens aan CEDAW

Zie ook de berichtgeving over de rapporytage van het Netwerk VN Vrouwenverdrag en andere organisaties >>


Uitgebreid zoeken