#caption
#caption


NAP 1325 III ook door NVR ondertekend

Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst in Madurodam is door 60 ondertekenaars, waaronder 5 ministers en ruim 50 non-gouvernementele organisaties (ngo's) en kennisinstituten de derde versie van het Nationaal Actieplan 1325 voor de komende 4 jaren (2016–2019) ondertekend. Ook de Nederlandse Vrouwen Raad, alsmede een aantal van haar lidorganisaties heeft voor de implementatie van het plan getekend.

Op deze manier wordt actief invulling gegeven aan resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over Vrouwen, Vrede en Veiligheid.

De indrukwekkende bijeenkomst vond plaats in aanwezigheid van: Florence Ozor van de anti-Boko-Haramcampagne in Nigeria, Bring Back Our Girls, van de Oekraïense Maidan-activiste, die vertelde over de Maidan protesten, en van Hajer Sharief, die werkt aan politieke empowerment van vrouwen in Libië. Drie jonge vrouwen, die zich in eigen situatie inzetten voor de vrouwenrechten in hun land!

Ook waren er workshops tijdens deze bijeenkomst over de groeiende radicalisering wereldwijd, over de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo, naast  een workshop over de positie en rol van vrouwen en meisjes in de migratie- en vluchtelingencrisis.

Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad uit 2000 gaat over het bestrijden van seksueel geweld en over hoe vredesoperaties ook goed uitpakken voor vrouwen en meisjes. Stimuleren dat vrouwen meedoen aan vredesonderhandelingen en wederopbouw is een ander speerpunt. Want om met de woorden van minister Koenders te spreken: ‘Het betrekken van vrouwen bij vredesopbouw maakt vrede rechtvaardig en het is een veel effectievere manier om duurzame vrede te bereiken.”

De derde versie van het NAP 1325 legt, onder druk van de ondertekende ngo’s, veel meer nadruk op preventie van geweld!

Zie de 3e versie van het Nationaal Actie Plan 1325 >>

Mede namens de ministers van Defensie, Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, stuurde minister Koenders van Buitenlandse Zaken een brief aan de Tweede Kamer over de impact van conflicten op vrouwen en de waardevolle bijdrage die vrouwen leveren aan vrede en veiligheid. In deze brief wordt de kabinetsvisie op dit onderwerp beschreven en de meer systematische integratie van de VN-resoluties over Vrouwen, Vrede en Veiligheid in het buitenlands- en veiligheidsbeleid.

Het realiseren van de doelstellingen van de resoluties van de VN Veiligheidsraad over Vrouwen, Vrede en Veiligheid staat hoog op de politieke agenda, aldus de minister, en de afgelopen 15 jaar zijn er stappen in de goede richting gezet. Maar volledige verwezenlijking van alle ambities vergt een grotere politieke investering van de VN en van de lidstaten, zo vindt Koenders. Concrete stappen zijn nodig om vrouwen daadwerkelijk bij conflictpreventie, resolutie en wederopbouw te betrekken. De minister geeft aan dat Nederland daaraan wil bijdragen vanuit de visie dat volwaardige deelname van vrouwen essentieel is voor duurzame vrede.

Zie de brief van minister Koenders >>

 

 

 


Uitgebreid zoeken