#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Campagne #zelfgekozen

De gemeente Rotterdam is de campagne 'in Nederland kies je je partner zelf' gestart. Doel van de campagne is om duidelijk te maken dat het vanzelfsprekend moet zijn om je eigen partner te kiezen.

NVR lidorganisatie Femmes for Freedom strijdt al jaren tegen huwelijksdwang. Achter huwelijksdwang ligt de gedachte dat vrouwen niet over hun eigen seksualiteit en relaties mogen beschikken. Het is daarom belangrijk dat er meer aandacht komt voor het recht van vrouwen om verliefd te zijn op wie ze willen, zelf te bepalen of en met wie ze een relatie en/of seks hebben buiten het huwelijk, ongehuwd samenwonen enz. Samen met een aantal vrouwen uit islamitische culturen heeft Femmes for Freedom daarom het idee ontwikkeld voor een campagne over het recht om verliefd te zijn en dit aan verschillende gemeenten en het ministerie van SZW aangeboden. Wethouder Ronald Schneider van de gemeente Rotterdam is de eerste die de moedige stap heeft genomen om de campagne daadwerkelijk uit te voeren.  

De campagne #zelfgekozen doet inmiddels veel stof opwaaien. De reacties op de campagne kunt u lezen op de website van Femmes for Freedom.
 
Femmes for Freedom feliciteert de gemeente Rotterdam met de stap om dit thema bespreekbaar te maken en roept andere lokale overheden op om dit voorbeeld te volgen. Voor de emancipatie van vrouwen uit patriarchale gemeenschappen is het essentieel dat het gesprek met deze gemeenschappen gevoerd wordt over het recht om over de eigen seksualiteit en relaties te beschikken, en dat vrouwen weten dat de overheid hen steunt als ze voor hun eigen rechten op willen komen. Nu de coalitiebesprekingen over een nieuwe regering gaande zijn, roept Femmes for Freedom in een pamflet de nieuwe regering op om emancipatie van deze vrouwen een speerpunt van het emancipatiebeleid te maken. 

Meer informatie: www.zelfgekozen.nl.


Uitgebreid zoeken