#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Verslag Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016

Op zaterdag 21 mei 2016 was de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vrouwen Raad. De NVR was te gast in Rotterdam in het gebouw van lidorganisatie Dona Daria.

 

Mededelingen
Tijdens de mededelingen van de lidorganisaties kwam voorzitter van Vrouwen voor Vrede Tiny Hannink-Strarre naar voren om te vertellen dat de groep Vrouwen voor Vrede zo zeer is vergrijsd dat de landelijke groep per 31 december 2016 wordt opgeheven. Hiermee komt een einde aan een bijzondere vereniging. Plaatselijke afdelingen willen doorgaan onder de paraplu Vrouwen voor duurzame Vrede. Zij willen ook de nieuwsbrief blijven uitbrengen. Hier Tiny haar hele mededeling

 

Paula van der Knaap van Vereniging voor Vrouwenbelangen deelde mee dat in 2015 Vrouwenbelangen geprotesteerd hebben tegen een wet die is uitgevaardigd voor kleine zelfstandigen. Kleine zelfstandigen in de zorg kwamen door deze wet in de problemen, omat ze niet langer dan twee jaar bij één baas mogen werken. Juist de mensen die getroffen werden door de WMO moesten als ZZP-er verder. Vrouwenbelangen hebben brieven gestuurd en de wet is ingetrokken. Daar waren ze heel blij mee. Nu is er echter een nieuwe wet. Deze wet legt de bewijslast bij de opdrachtgever, de werkgever wordt daardoor voorzichtig met het geven van opdrachten. Vrouwenbelangen doet een oproep aan alle lidorganisaties om te kijken naar negatieve gevolgen in ieders omgeving en dit te melden aan hen.

 

Evaluatie 2015
Vaste punten op de meivergadering van de NVR, zijn altijd de jaarrekening en het jaarverslag van afgelopen jaar. Voorzitter Dorenda Gerts en penningmeester Wazna Hamidullahkhan lichtten de jaarrekening en het jaarverslag toe. Het boekjaar 2015 is met een positief resultaat van €91,- afgesloten. Het bestuur is hier zeer blij mee omdat halverwege het jaar 2015 het er naar uit zag dat het jaar zou worden afgesloten met een flink tekort.

 

Nieuwe subsidieregeling 2018
De NVR heeft voor het jaar 2016 en2017 de gebruikelijke subsidie van €150.000 gekregen. In 2018 gaan de regels veranderen. De gesprekken voor deze nieuwe subsidieregeling zijn vorig jaar al begonnen. De NVR zal aan de bak moeten. De hoeveelheid geld die het ministerie beschikbaar stelt voor emancipatiezaken blijft hetzelfde, alleen zal het bedrag nu verdeeld moeten worden over meer organisaties. In de ogen van voorzitter Dorenda Gerts gaat het over zes organisaties die meedingen voor de subsidie, waarvan de NVR er één van is. De organisaties zullen aan verschillende eisen moeten voldoen waaronder bereidheid tot samenwerking, bewezen in het verleden en instaat te veranderen met de tijd. De NVR maakt goede kansen, maar het vergt zeker nog echt denkwerk om de aanvraag te verfijnen. We zullen ons vanuit onszelf moeten vernieuwen. De aanvraag voor de nieuwe subsidieregeling moet 1 maart 2017 worden ingediend. De nieuwe subsidie wordt 1 januari 2018 voor vijf jaar bestendigd. In het najaar moeten de contouren zichtbaar zijn. Dit vraagt veel van het bestuur en Dorenda is dan ook erg blij met de versterking van het bestuur met drie nieuwe leden.

 

Drie nieuwe bestuursleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Het gaat om Diana van Dijk, voorgedragen door de VVAO, Anouk Creusen, voorgedragen door GAIA en Artie Ramsodit, voorgedragen door Vrouwen in de PvdA (ViP). De nieuwe bestuursleden waren erg enthousiast en hadden veel zin in hun werkzaamheden als bestuurslid van de NVR. De taken van de nieuwe bestuursleden moeten nog worden vastgesteld. Het bestuur van de NVR telt nu in totaal negen leden.

De drie nieuwe bestuursleden voorgesteld.
 

Stand van zaken projecten
Prostitutie
Tijdens het voorzittersoverleg is prostitutie uitvoerig behandeld. Te conclusie was dat het een belangrijk onderwerp is dat voortdurend aandacht nodig heeft. Het onderwerp ligt echter gevoelig. De NVR wil graag aan de lidorganisaties willen wat leeft en wat de NVR moet weten.

 

Vrouwenpodium
Het Vrouwenpodium organiseert in de middag van 12 september een prinsesjesdag bijeenkomst in het kader van: op weg naar 100 jaar kiesrecht. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Nieuwspoort in Den Haag. Dit keer zal er een Lagerhuisdebat plaatsvinden, met daarna ronde tafel gesprekken. Een aantal Kamerleden hebben toegezegd aanwezig te zullen zijn.

 

De Nieuwe Toekomst
In juni wordt het project De Nieuwe Toekomst afgerond.  Alle deelnemers zijn 1 of 2 stappen hoger geworden op de participatieladder. Alles staat heel goed in het verslag. Het blijkt dat het project effect heeft. Zo’n dergelijk project bewijst het bestaan van de NVR. We gaan met het bestuur nog even goed nakijken op welke manier we het project voor volgende jaren kunnen neerzetten. De afronding zal ongeveer in oktober plaatsvinden.

 

Zorg M/V
De NVR is twee jaar geleden met het project Zorg M/V gestart. Projectleider Annelies is even uitgeschakeld. Het project is goed gelopen en heeft uitgemond in een expertmeeting. Het project is uitgerold in paar gemeenten, de vervolgstap is om het in nog meer gemeenten uit te werken.

 

Marije Cornelissen over CSW60
Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen heeft een presentatie gegeven over een terugblik naar CSW60 en een vooruitblik op haar werkzaamheden. Haar verslag van de CSW had bijna iedereen aanwezig gelezen. Bij de CSW heb je twee werelden, de diplomatieke wereld in de grote zaal en de NGO wereld. Er waren 700 NGO side events naast de CSW60. CSW had een app gemaakt waaruit je een agenda kon opstellen, maar dan nog kon Marije het maar nauwelijks overzien. Marije heeft zich gefocust op bijeenkomsten over haar onderwerp, vrouwen en klimaat. Ze is geïnspireerd geraakt en heeft nog meer grip gekregen op haar onderwerp. Klimaatverandering en vrouwen gaat niet alleen maar over ontwikkelingslanden, het gaat bijvoorbeeld ook over water in New York, Hoboken.

 

Haar laatste twee dagen in New York heeft Marije zich ondergedompeld in de VN Vrouwen. Het Nederlandse Koninkrijk gaat het 15e nationaal comité worden dat zich bij de VN Vrouwen gaat voegen.  Marije heeft officiële toestemming en is zeer blij dat ze van start kan gaan. Het bestuur is bijeen gevonden en van de zomer gaan ze oprichten. Officieel zal de oprichting op 25 november plaatsvinden. Wij worden van harte uitgenodigd om daar bij te zijn. Het Vredespaleis is besproken en zal op die dag oranje oplichten.

 

Naast de oprichting van het nationaal comité Vrouwen Nederland gaat Marije zich de komende tijd met veel zaken bezig houden. Ze gaat werkbezoeken doen. Daarnaast is ze ook druk bezig om de vrouwenbeweging en de milieubeweging elkaar te laten ontmoeten en met elkaar in gesprek te laten gaan. Natuurlijk is ze haar speech in oktober druk aan het voorbereiden.

 

Wisseling in bureaumedewerkers

Tijdens en aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van de NVR is er afscheid genomen van een aantal medewerkers.

 

Lotte Wouters

Aansluitend aan de Algemene Vergadering van de NVR werd afscheid genomen van Lotte Wouters. Ruim tien jaar is zij als beleidsmedewerker actief geweest voor de NVR.

 

Voorzitter Dorenda Gerts onderstreepte het bijzondere moment.  “Afscheid van de NVR en van je arbeidzame leven. Dat is een grote stap. Je bent vanaf 2005 bij de NVR. Dat is een lange tijd waarin je heel veel hebt meegemaakt. Zowel voor wat betreft de onderwerpen als intermenselijk. Een bewust levend mens maakt ook heel wat mee. En een bewust levend mens dat ben je.”

Lees hier meer over het afschied van Lotte Wouters

 

Renee Ludolph

Na 2 jaar en 4 maanden met veel plezier deel te hebben uitgemaakt van het secretariaat van de NVR gaat Renee Ludolph per 1 juli weg. “Nu is het moment aangebroken  voor mij om mijn tijd anders in te gaan vullen.  In juli ga ik mijn wens om meer tijd door te brengen in Frankrijk werkelijkheid laten worden.“  “Het gaat mij zeker aan het hart afscheid te nemen van de NVR, waar ik inspirerende mensen heb ontmoet en veel heb geleerd over onderwerpen die mijn hart hebben. Ik ben blij dat ik daar een klein beetje aan heb kunnen bijdragen.“

 

Sandra Boes

Tijdens de Algemene vergadering is kort stil gestaan bij het afscheid van Sandra Boes. Sandra was jaren lang de communicatiemedewerker van de NVR en is per 1 mei met pensioen gegaan. Ze heeft de website en sociale media opgebouwd tot niveau. Sandra zal op de achtergrond nog aanwezig zijn als vrijwilliger voor de NVR.

 

Roséanne Aukes is de nieuwe communicatiemedewerker. Roséanne is 1 mei begonnen en heeft de werkzaamheden van Sandra overgenomen.


Uitgebreid zoeken