#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


De overheid haalt het streefcijfer van vrouwen in topfuncties

Bij de rijksoverheid is nu meer dan 31% van de topambtenaren vrouw. Ze halen daarmee het streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties. De doorstroming van vrouwen naar de top kan beter.

 

Het percentage vrouwelijke topambtenaren verschilt per departement en het streefcijfer wordt dan ook niet in elk departement gehaald. Er werken veel vrouwen in de top van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (44 procent) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (40 procent), maar een stuk minder bij Defensie (9 procent) en Economische Zaken (17 procent). Het bedrijfsleven volgt moeizaam, maar halen het streefcijfer van 30% nog niet. Volgens een grote steekproef, is bijna 10 procent van de bestuurders en ruim 11 procent van de commissarissen vrouw. Zie het artikel.

 

Mirella Visser, ondernemer en adviseur, vindt dat het gezinsleven handiger moet worden geregeld, om doorstroming naar de top voor vrouwen beter te regelen. Nu is het vaak zo dat vrouwen die carriere willen maken en een gezin stichten hun doorstroming naar de top in gevaar brengen. Mirella vindt het belangrijk dat een bedrijf meedenkt in het wegnemen van barrieres voor vrouwen. Ze adviseert internationale bedrijven over het aantrekken van topvrouwen.

          Volgens Mirella kan Nederland leren van Scandinavische landen zoals Zweden dat kinderopvang faciliteert. De kosten voor kinderopvang zouden volgens haar gezamenlijk moeten wodren gedragen. De kinderopvang zou bij het ministerie van onderwijs moeten worden ondergebracht. Net als de basisschool is het een basisvoorziening, de eerste stap in de ontwikkeling van kinderen. Lees hier haar artikel over kinderopvang.

          Mirella Visser zou als ze op de stoel van minister Bussemaker zou zitten als eerste een wetsvoorstel indienen voor een vrouwenquotum, met een boetesysteem. 'Iets meer tanden tonen mag wel'. Lees hier het hele artikel

 

De Europese richtlijn ter vergroting van het aantal vrouwen in topfuncties staat echter op 40%. De NVR is voor een streefcijfer van 40% vrouwen in Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur en voor een bindend vrouwenquotum.


Uitgebreid zoeken