#caption
#caption


Debat Veiligheidsraad over Vrouwen, Vrede en Veiligheid.

Op 2 juni 2016 hield de Veiligheidsraad een ministerieel niveau open debat in het kader van het thema "Vrouwen, vrede en veiligheid: Inspelend op mensenhandel in situaties van conflict-gerelateerd seksueel geweld".

 

Seksueel geweld evolueert steeds meer van een oorlogstactiek naar een tactiek die gebruikt wordt door terrorisme. De deelnemers van het debat werden gewezen op het toenemende gebruik van seksueel geweld door terroristische en extremistische organisaties om gemeenschappen te beheersen en te intimideren, strijders te werven en te houden en mensen uit hun huizen te dwingen.

 

WILPF / Peacewomen, samen met andere leden van de NGO-werkgroep over vrouwen, vrede en veiligheid, steunde de verklaring van het maatschappelijk middenveld door Lisa Davis Madre. Davis merkte op dat gendergerelateerd geweld wordt gepleegd door zowel strijders en niet-strijders, met inbegrip van partners, familieleden, staatsagenten, burgers en medewerkers van humanitaire hulporganisaties. Verder maakt gendergerelateerd geweld deel uit van een continuüm van geweld in de samenleving, waarin genderongelijkheid de maatschappelijke en wetgevende norm is. "We kunnen de dringende noodzaak om de stroom van wapens, die niveaus van seksueel en gendergerelateerd geweld verergeren, te beteugelen niet genoeg benadrukken," verklaarde ze.

 

Conflict gerelateerde seksueel geweld komt vaak voor in situaties waar sprake is van systematische discriminatie op grond van geslacht: zoals de uitsluiting van vrouwen uit het politieke leven, economische marginalisering en discriminerende systemen van zowel formeel als informeel recht. In dit gedachtegoed hebben sprekers vaak uitgedrukt dat het oplossen van conflicten, strategieën voor terrorismebestrijding en de ontwikkeling van post-conflict niet kan worden gescheiden van de inspanningen om de positie van vrouwen en meisjes te beschermen.

 

Voor een meer gedetailleerd verslag lees de website van de United Nations Security Council Open Debate Watch (Engelstalig)


Uitgebreid zoeken