#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Verslag expertmeeting Gender en Geweld 27 juni

Afgelopen maandag 27 juni 2016 was er bij Atria de expertmeeting Alliantie Gender en Geweld. Voor de NVR waren Aleid van den Brink (o.a. Vrouwenopvang) en Tonny Filedt Kok (o.a. EWL en VNVA) aanwezig.

 

Een verslag van Tonny Filedt Kok:

 

De expertmeeting was nuttig. 25 deskundigen hebben zich gebogen over de vraag of een alliantie kan leiden tot het volgende doel: het bevorderen van  uitwisseling en samenwerking in de ontwikkeling van kennis en onderzoek over geweld en gender, gericht op effectieve ondersteuning van professionals en beleidsmakers.

 

Een brede groep van onderzoekers, beleidsmakers, het openbaar ministerie, het College voor de Rechten van de mens, organisaties die betrokken zijn met dit onderwerp en hulpverleners wisselden informatie uit. Waaruit de volgende conclusies werden getrokken:

  • We moeten de kennis vergroten en met elkaar delen.
  • We moeten onderzoek blijven doen, maar vooral samenwerken en het goed afstemmen met elkaar.
  • Lobby en agendering voor dit onderwerp is nodig.
  • Vergeet de politiek niet!
  • We hebben een maatschappelijk debat nodig.
  • In de maatschappij is geen zero-tolerance voor geweld.

 

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, is bezig met het verslag over deze expertmeeting.

 


Uitgebreid zoeken