#caption
#caption


Brief tegen mogelijke abortuswet in Polen

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft een brief ondertekend naar de minister president van Polen over rechten van vrouwen in Polen en de mogelijke gevolgen van de mogelijke abortuswet.

 

Op dinsdag 5 juli 2016 leverde de organisatie Pro-Recht op Leven aan de Tweede Kamer (het parlement) meer dan 450.000 handtekeningen voor een burgerlijk project dat een abortuswet in Polen nog restrictiever wil maken. Pro-Recht op Leven wil een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar voor het veroorzaken van de dood van het ongeboren kind introduceren en in het geval van een onopzettelijke daad een gevangenisstraf tot 3 jaar. Dergelijke rechtshandelingen zouden een vrouw tot de voortzetting van de zwangerschap dwingen zelfs als haar gezondheid of  leven in gevaar is. Ook een zwangerschap verbonden met een verkrachting zou geen reden voor abortus zijn.

 

In reactie op dit project werd de actie "Ratujmy Kobiety" (“Laten we de vrouwen redden”), een initiatief die de abortuswet in Polen liberaliseert, gelanceerd. Tot nu toe zijn er ongeveer 90 duizend handtekeningen voor het project verzameld. De uiterste datum voor het voorleggen van het wetsontwerp met honderdduizend handtekeningen aan het parlement is 31 juli. “Ratujmy Kobiety” geeft vrouwen een keuze. Het zou dus hun recht zijn om zonder toelichting een zwangerschap tot de 12de week af te breken. Daarna zou het recht op abortus onder drie voorwaarden toegekend kunnen worden. (Tegenwoordig  is abortus in Polen mogelijk alleen als deze voorwaarden van de toepassing zijn).

1. De zwangerschap vormt een bedreiging voor het leven of de gezondheid van de vrouw.

2. Er is een grote kans op ernstige en onomkeerbare beschadiging van de foetus of een ongeneeslijke levensbedreigende ziekte.

3. De zwangerschap is het gevolg van een strafbaar feit.

 

Bovendien introduceert  het project het nieuwe schoolvak "kennis over de menselijke seksualiteit" en zorgt voor een beter toegang tot anticonceptie, welk in sommige gevallen gratis zou moeten zijn.

 

De Nederlandse Vrouwen Raad geeft steun aan het project “Ratujmy Kobiety” en wijst in haar brief de minister president van Polen op de rechten van vrouwen. De Nederlandse Vrouwen Raad hoopt dat het initiatiefvoorstel van de organisatie Pro-Recht op Leven verworpen wordt.

Lees hier de hele brief (Engelstalig)


Uitgebreid zoeken