#caption
#caption


De AGORA jonge feministen hun eigen versie van de State of the Union

De jonge feministen van de AGORA zomerschool 2016 hebben samengewerkt en hun eigen versie geschreven van de State of the Union voor de Europese Unie.

 

Het is een leuk en goed geschreven stuk die zeker de moeite waard is om te lezen gezien het feit dat het in een paar dagen online door 52 feministen uit 22 landen is geschreven. Het statement laat duidelijk een geluid zien van de nieuwe generatie feministen.

 

In hun statement spreken ze over:
1) Geweld tegen vrouwen en meisjes
2) Het beschermen van de seksuele gezondheid van vrouwen
3) Het verbeteren van de positie van vrouwen in beslissende organen
4) Het einde van de loonkloof en de pensioen kloof
5) Het vechten tegen het opkomen van extremistische partijen.

 

Ze beeindigen hun statement met dat zij als jonge feministen sterk staan om een effectieve gendergelijkheid te bereiken en dat zij een feministisch Europa willen voor een betere toekomst.

 

Lees hier het hele statment van de AGORA feministen


Uitgebreid zoeken