#caption
Marije Cornelissen, Vrouwenvertegenwoordiger 2016
#caption
Marije Cornelissen, Vrouwenvertegenwoordiger 2016


Vrouwen en Klimaat: Klimaatveranderingen in Nederland: eerst voelen…..

Als vrouwenvertegenwoordiger verzamelde Marije Cornelissen verhalen over Vrouwen en Klimaat voor haar statement bij de Algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Dit verhaal gaat over dijken en het zeeniveau in Nederland. De verhalen kwamen via Women for Water Partnership.

 

Klimaatveranderingen in Nederland: eerst voelen…

 

Auteur: Marjon Verkleij

 

Al enige tijd was het hoogheemraadschap van Rijnland in de gemeente Alphen aan den Rijn bezig met een dijkverbetering in de woonwijk Ridderveld. Het is een veendijk, die eens in de 20 à 30 jaar opnieuw moet worden opgehoogd vanwege inklink en nu ook omdat in Nederland beleid is vastgesteld voor aanpassingen in verband met klimaatveranderingen. Het proces verliep nogal moeizaam; er moesten bomen op de dijk gerooid worden maar de bewoners waren erg gehecht aan deze bomen en wilden er niet aan meewerken. De bomen waren niet alleen beeldbepalend, maar ook belangrijk voor de CO2 reductie in de stad. Daar viel niets tegen in te brengen, maar de belangrijkste reden was de emotionele waarde die mensen aan de bomen gaven. Voor de veiligheid van de dijk waren deze bomen echter te hoog, bij omwaaien zouden de wortels ook grote stukken dijk meenemen met gevaar van dijkdoorbraak en ze belemmerden ook de werkzaamheden om de dijk op te hogen.

 

De tijd tikte door en er waren veel overleggen, maar geen vorderingen. De ingenieurs konden de inwoners niet overtuigen van het belang om de bomen te verwijderen. Het besef dat de mensen ver onder zeeniveau wonen, telde voor hen niet mee. Tot op 28 juli 2014 een enorme regenbui boven Alphen bleef hangen, wel 180 ml water viel uit die bui. Grote paniek, want de bewuste dijk stroomde over en het water stroomde de huizen in. Tot een dijkbreuk is het gelukkig niet gekomen en met vereende krachten zijn zandzakken gevuld en op cruciale plekken neergelegd waar de dijk zwak was geworden. De brandweer uit de hele regio kwam ter ondersteuning om het water weg te pompen naar een andere sloot. Het duurde enkele dagen totdat al het water weer was weggezakt. Het Hoogheemraadschap pakte deze situatie meteen aan om de overleggen voortvarend op te pakken en nu waren de bezwaren niet meer relevant. De dijk is opgehoogd en de bomen zijn vervangen door kleinere soorten en struiken. De mensen hebben gezien en gevoeld wat de kracht van water is en dat ophogen van de dijk voor de toekomst heel belangrijk is om daar veilig te kunnen wonen. Belangrijke les is dat er kennis moet zijn om draagvlak te krijgen in dit soort projecten. Een gezegde die in de waterwereld leeft: ‚Lieve heer geef ons dagelijks brood en af en toe een watersnood’ helpt hierbij.

 

Als voormalig waterschapbestuurder en nu als gemeenteraadslid heb ik deze casus aangepakt om bij onze inwoners meer waterbewust te laten worden en hen kennis meegeven wat de invloed van klimaatsverandering op onze leefomgeving is. Hiervoor heb ik een motie 'Steenbreek’ ingediend, die ook aangenomen is door de gemeenteraad van Alphen aan de Rijn. Met deze actie  willen we bijdragen aan minder verharding in de stad en mensen ook de kennis bijbrengen dat ze er zelf wat aan kunnen doen!. Inwoners kunnen met de aankleding van hun tuintjes bijdragen aan waterbergend vermogen, minder hittestress, minder fijnstof en CO2 reductie. Geen tegels in de tuin, maar bomen, planten en gras is bovendien ook fijn voor het woongenot en natuurbeleving. Wat je ziet in andere steden is dat vrouwen enthousiast zijn om mee te doen: zij zijn zich bewust dat zij het voorbeeld moeten geven aan hun kinderen en ervaren ook de nut voor een gezonde en veilige leefomgeving. 

 


Uitgebreid zoeken