#caption
#caption


Afscheid en opvolging Aleid van den Brink Observatorium EWL

Op vrijdag 4 november 2016 heeft Aleid van den Brink afscheid genomen als vertegenwoordiger bij het observatorium van de European Women's Lobby en als lid van de Commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging. Essa Reijmers gaat haar opvolgen. Hier een afscheid en een introductie van de dames.

 

Aleid van den Brink (links) krijgt een bloemetje voor haar afscheid bij de commissie en EWL van Anneke van Doorne, commissie voorzitter.

 

Rechts - Anneke van Doorne, Links - Aleid van den Brink

In de afgelopen vijf jaar ben ik namens de NVR vertegenwoordiger geweest bij het Observatorium huiselijk geweld van de European Women’s Lobby.  Een eervolle benoeming en mooie ervaring.  Tijd om het stokje door te geven…

 

Met veel kennis van het werkveld, maar niet van de NVR of van de EWL ben ik hieraan begonnen.. Voor wat betreft het Observatorium: twee keer heb ik in Brussel in deze jaren enkele intensieve bijeenkomsten met de vertegenwoordigers uit alle landen bijgewoond. Tussentijds is er vooral mailcontact. Ik vond en vind deze contacten inspirerend. Dat komt door de combinatie van overeenkomsten en  herkenning (we zijn bezig met hetzelfde thema, dezelfde betrokkenheid om geweld en gevolgen van geweld voor vrouwen en kinderen te verminderen), en anderzijds vanwege de verschillen in de omstandigheden tussen onze landen. Ook indrukwekkend om te zien hoe met veel minder middelen soms grote resultaten kunnen worden geboekt. Wanneer ik vertel over hoeveel middelen we in Nederland uit subsidie kunnen beschikken leidt dat tot verbijsterde reacties: kunnen we dat in Europa niet wat eerlijker verdelen…. De uitwisseling zet ook aan tot een kritische en scherpe blik op de situatie in Nederland. Over prostitutie bleven onze uitgangspunten uiteen lopen maar is de winst dat de verschillende uitgangspunten zijn verhelderd.

 

Het lobbywerk van de EWL in de Europese instituties valt niet mee, maar daar wordt wel heel gestaag aan gewerkt, ik heb er ontzag voor gekregen. De EWL verdient daarom onze hartelijke steun. Binnenslands mogen we dat nog wel wat sterker uitdragen. De NVR wordt  zelf ook sterker, wanneer de internationale verbindingen nog beter worden benut en zichtbaar worden uitgedragen.

 

Ik dank alle NVRérs die ik heb ontmoet, onder meer in de commissie internationaal (en nu de commissie B&B)  voor het vertrouwen, de samenwerking, de betrokkenheid.

 

- Aleid van den Brink, november 2016

 

Essa Reijmers is de opvolger van Aleid van den Brink

Mijn naam is Essa Reijmers, ik ben 55 jaar, en al sinds eind jaren ’80 betrokken bij de vrouwenbeweging en emancipatievraagstukken. Mijn ervaring varieert van uitvoerende en beleidsmatige functies bij de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (waar ik o.a. deelnam aan het Komitee Zelfstandig Verblijfsrecht Migrantenvrouwen) en in de vrouwenopvang tot lidmaatschap van de Emancipatie Adviesraad Amsterdam en lokale activiteiten.

 

Bij Blijf Groep heb ik de afgelopen 18 jaar diverse functies gehad, waarin ik de problematiek van geweld tegen vrouwen en meisjes én het werkveld goed heb leren kennen. Zo heb ik regionaal en landelijk de nodige netwerkcontacten opgebouwd. Ik heb verschillende projecten op het gebied van methodiekontwikkeling voor de aanpak van huiselijk geweld geleid.

 

De afgelopen jaren ben ik steeds meer betrokken geraakt bij internationale ontwikkelingen en heb ik   deelgenomen aan activiteiten van WAVE, het Global Network of Women’s Shelters en regelmatig bijdragen verzorgd en ook deelgenomen aan discussies in internationaal verband.

 

 

Als lid van de European Women’s Lobby Observatory kijk ik er naar uit om een verbindende rol te spelen tussen het internationale en Nederlandse netwerk. Het is een mooie uitdaging om samen met experts uit andere landen bij te dragen aan het vergroten van de effectiviteit van de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes.

 

Wil je contact met mij opnemen, mail me dan: e.reijmers@blijfgroep.nl

 

- Essa Reijmers, november 2016


Uitgebreid zoeken