#caption
Voorzitter Nenita La Rose
#caption
Voorzitter Nenita La Rose


De nieuwe NVR voorzitter Nenita La Rose

Tijdens de Algemene Vergadering van 20 mei 2017 werd Nenita La Rose-Lont benoemd tot voorzitter van de NVR. Een goede reden om bij haar op bezoek te gaan en haar beter te leren kennen.

Wie is Nenita La Rose

Nenita is geboren in 1956 in Paramaribo, Suriname, toen nog een Nederlandse kolonie. Ze is de oudste van drie kinderen en heeft nog een broer en een zus. Op zesjarige leeftijd kwam Nenita naar Nederland waar ze is opgegroeid in de Amsterdamse volkswijk de Pijp. Eind 1969 remigreerde het gezin naar Suriname, maar vijf jaar later was ze weer in Nederland om te studeren.

Na haar studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam is ze zo’n twintig jaar werkzaam geweest bij de gemeente Amsterdam. Ze is onder andere adjunct directeur bij het Kabinet van de Burgemeester geweest, heeft de internationale betrekkingen van de gemeente Amsterdam gedaan en is lid van het managementteam in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost geweest.

Een headhunter bracht haar vanuit Zuidoost naar het directeurschap van Child Helpline International, de wereldwijde koepelorganisatie van kinderhulplijnen. Deze koepel behartigt de belangen van het kind samen met de aangesloten lidorganisaties uit 143 landen op het niveau van regeringen en de VN. Dit heeft ze ruim acht jaar gedaan.

Het afgelopen jaar is ze mantelzorger geweest voor haar ouders en heeft ze Mediation gestudeerd. hans is ze als zelfstandige werkzaam als mediator en coach.

Nenita is getrouwd en heeft drie kinderen.

Kind van twee culturen

“Je zou kunnen zeggen dat ik het kind ben van twee culturen. Ik ben deels in Suriname en deels in Nederland gevormd. Door in aanraking te komen met verschillende mensen en culturen, leer je ook om meer begrip en empathie naar anderen toe te ontwikkelen. Als Amsterdamse en als dame uit Suriname ben ik opgevoed met diversiteit, voel ik mij overal thuis en sta ik erg open voor nieuwe ervaringen.”

Wat trok je aan in de vacature van de NVR?

“Ik was eigenlijk te laat voor de oproep van de NVR voor nieuwe bestuursleden. De aanmeldingstermijn was al verstreken. Ik reageerde toch want ik vond de NVR wel een organisatie  om energie en ervaring in te steken. Datgene waar de NVR voor staat, het bundelen van kennis en kracht om voor de belangen van alle vrouwen in Nederland op te komen, steun ik van harte.

Dat is wat ik in mijn vorige functie als directeur-bestuurder van Child Helpline International vele jaren met veel plezier heb gedaan. Toen mij in de procedure het voorzitterschap werd aangeboden, vond ik dat een eer, maar ik had toch wel even bedenktijd nodig. Er staan ons nogal wat uitdagingen te wachten en wil je het goed doen dan moet je daar voldoende tijd voor uit trekken. De functie is echter te mooi om te laten liggen dus ik heb volmondig ‘ja’ gezegd tegen de voorzitter van de commissie.”

Vrouwenzaken

“Die staan centraal bij mij. Ik ben al tijden actief in lokale vrouwennetwerken. Ook vervul ik een ambassadeursfunctie voor de Etnische Zakenvrouwen Nederland die zich sterk maakt voor het doorbreken van het glazen plafond. Daarnaast ben ik Beschermvrouw van de Stichting Migrant Moeder en Kind in Amsterdam Zuidoost. Bij deze organisatie wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid en het doorbreken van het isolement van met name Afrikaanse vrouwen. Ook doe ik mee met een Amsterdams programma, waarin studentes in het kader van kennisoverdracht en empowerment worden gekoppeld aan succesvolle zakenvrouwen en managers. Ik ben sinds kort lid van de VVAO, een mooie diverse club van  krachtige vrouwen met een hogere opleiding. Bij al deze organisaties kom je tot de conclusie dat je samen sterker staat.”

Wat zijn je verwachtingen van het voorzitterschap?

“Ik vind dat voor een voorzitter van de NVR de belangen van de leden en hun achterban voorop moeten staan. Het is essentieel om te weten wat er bij de leden leeft en speelt. Mede op basis daarvan kunnen er plannen voor de toekomst worden gemaakt. Ik kijk er naar uit om onze lidorganisaties beter te leren kennen en ik hoop dat het wederzijds is. Ik ben er in de eerste plaats om te luisteren, te verbinden en om de dialoog aan te gaan. Ik heb over de hele wereld gereisd en met veel lokale organisaties gesproken. Dat heeft mij geleerd dat succes uiteindelijk toch altijd neerkomt op het bundelen van krachten. Heel cliché maar in dit opzicht blijft het nog steeds actueel en essentieel.”

Wat word jouw visie als voorzitter?

“We nemen als vrouwen in ieder geval uit het verleden nog veel onvervulde ambities mee!

Tegelijk worden de maatschappelijke verhoudingen steeds complexer. Het is belangrijk om te kiezen waar we nu energie in steken en met name om te kijken naar de nieuwe ontwikkelingen. Ik zou zeggen: ‘NVR, choose your battles en focus’.

Voor de NVR blijven de speerpunten economische zelfstandigheid en geweld tegen vrouwen. Dat zijn nog steeds actuele thema’s. Het blijken hardnekkige kwesties te zijn die een lange adem vereisen.

Maar daar komen nieuwe technologische ontwikkelingen bij die de wereld gaan veranderen op een volgens mij ongekende manier ....

Het feit dat de NVR nu al begint met anticiperen op de positie van de vrouw in het licht van automatisering en robotisering  vind ik echt uitermate belangrijk. Daar moeten we mee doorgaan. De ontwikkelingen gaan sneller dan we denken. We kennen allemaal wel de voorbeelden waarbij met automatisering een grote hoeveelheid werkgelegenheid overbodig wordt gemaakt. En het moment is niet meer ver weg dat robots werknemers concreet zullen verdringen. Deze ontwikkelingen gaan van grote invloed zijn op de bestaande arbeidsmarktverhoudingen. En ze zullen ook de positie van de vrouw ongetwijfeld hard raken. Voor mij de stip op de horizon.”

Wat wil je bereiken als voorzitter van de NVR?

“Het zullen voornamelijk de huidige jonge vrouwen zijn die in de nabije toekomst met deze uitdagingen te maken krijgen. Volgens mij reden voor de NVR om hard te gaan werken aan verjonging en om te proberen de jonge vrouwen aan je te binden. Het gebruik van social media is hierbij belangrijk.

Ik wil mij ook inzetten voor een versterking van het netwerk en voor een nog veel grotere zichtbaarheid van het platform. Hoe zichtbaarder het platform hoe krachtiger de boodschap van het netwerk kan doorklinken.

De NVR is een gerenommeerd instituut met veel potentie voor de toekomst, maar dan moet er wel wat gebeuren. Een zekere revitalisatie zal nodig zijn.

Tenslotte vind ik het werken in allianties prachtig. Samen werken vind ik heel belangrijk voor vrouwenorganisaties. Ik zie ook dat de huidige allianties van de NVR geweldige potentie en toegevoegde waarde hebben om tot sterke resultaten te komen. De nodige fondsen daarbij verwerven ter versterking van onze financiële situatie is hierbij onontbeerlijk.

De praktijk is soms weerbarstig maar daar moeten wij ons niet door laten weerhouden.

Ik heb erg veel zin om mij als voorzitter in te zetten voor de NVR en haar leden.”

Zie ook het persbericht dat op 22 mei 2017 is uitgebracht >>


Uitgebreid zoeken