#caption
#caption


EWL boekje "From conflict to peace?" aangeboden aan OCW

Vrijdag 18 november 2016 hebben Anke Vervoord en Tonny Filedt Kok namens de NVR het boekje "From conflict to peace? #WomensVoices" overhandigd aan Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van OCW.
 

Jacqueline Prins en Tonny Filedt KokDe publicatie  "From conflict to peace? #WomensVoices" is door de European Wome's Lobby (EWL) opgesteld in juni 2016. Het bevat aanbevelingen voor preventie en bestrijding van geweld tegen vluchtelingen vrouwen en meisjes gedurende het gehele vluchtproces en in de landen van asiel. De NVR is lid van de EWL en heeft op zich genomen de publicatie zo breed mogelijk in Nederland te verspreiden.

Gesprekken zijn gevoerd met de Ministeries van Veiligheid en Justitie, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, COA, VNG en Vluchtelingen werk Nederland. Het boekje is inmiddels ook overhandigd aan het COA en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Links: Tonny Filedt Kok overhandigt het boekje aan Jacqueline Prins, ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 

Overhandiging Conflict Peace aan Edith Bleeker V&JOverhandiging Conflict Peace aan Avalon Leupen COA

Een van de aandachtspunten is de wenselijkheid om vrouwen een zelfstandige verblijfsvergunning te verstrekken ook al is zij getrouwd. Dat is mogelijk maar wordt in de praktijk lang niet altijd uitgevoerd. Een zelfstandige verblijfsvergunning is nodig wil de vrouw later om welke reden dan ook zelfstandig verder gaan in haar leven.
De betrokken ambtenaren stellen het zeer op prijs dat de  NVR haar verantwoordelijkheid neemt in dit moeilijke dossier. We gaan er zeker mee door om de verantwoordelijke bewindslieden erop te blijven aanspreken.
 

Links:  Tonny Filedt Kok overhandigt het boekje aan Edith Bleeker, ministerie Veiligheid en Justitie. Rechts: Tonny Filedt Kok overhandigt het boekje aan Avalon Leupen van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

 Bekijk hier "From conflict to peace? #WomensVoices"


Voor meer informatie over het project kijk hier


Uitgebreid zoeken