#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2016

Donderdag 24 november 2016 was de Algemene Ledenvergadering van de NVR in de mooie raadszaal in het stadhuis in Zwolle.

 

Onze lidorganisatie Vrouwenplatform Carree had de mooie raadszaal voor de NVR geregeld. De vergadering ging voorspoedig van start om de vooravond van de internationale dag van geweld tegen vrouwen. Er werd stil gestaan bij deze dag, 25 november, en de 16 dagen van actie die daarna van start gaan waarin het de bedoeling is dat de hele wereld oranje kleurt #OrangetheWorld.

 

Mededelingen

Overhandiging Vrouwenpodium boekje 2016 aan voorzitter Dorenda GertsTijdens de mededelingen nam Dieny Scheffer het woord. Zij vertelde over de prachtige bijeenkomst, Prinsesjesdag, die werkgroep VrouwenPodium op 12 september heeft georganiseerd. Er is gediscussieerd over 100 jaar vrouwenkiesrecht en meer vrouwen in besluitvormende functies. De werkgroep heeft de aanbevelingen uitgewerkt en een prachtig boekje. Dieny heeft daarop het boekje aangeboden aan de voorzitter van de NVR Dorenda Gerts. In de pauze heeft ze het boekje uitgedeeld aan de aanwezige lidorganisaties.

 

Voorzitter Dorenda Gerts nam daarop het woord en vertelde dat ze het boekje graag mee zou nemen naar de afspraak die de NVR met Mariette Hamer, voorzitter van de SER heeft op maandag 28 november. Anneke van Doorne, Mirella Visser en Dorenda Gerts, ondersteund door Roséanne Aukes hebben actie ondernomen om in contact te komen met de SER. De SER verricht goed werk voor Nederland, alleen we zouden als NVR met onze achterban wat meer vertegenwoordigd willen zien. We gaan een verkennend gesprek aan om te kijken wat de NVR voor de SER kan betekenen. Het zou mooi zijn voor de SER maar ook voor de NVR.

 

NVVH en Passage zijn druk bezig om een internationaal symposium te organiseren in het najaar van 2017 betreffende de resolutie ACWW en de misstanden in vluchtelingenkampen. Niet alleen woorden, maar ook een praktische uitvoering. De aanwezigen werd gevraagd om mee te denken en zich eventueel aan te sluiten bij de werkgroep. Het bestuur steunt de actie en raad de werkgroep aan om vooral de koepel van de NVR te gebruiken. Tonny Filedt-Kok haakte hierop in door te vertellen over de overhandiging van het EWL boekje “From conflict to peace? #WomensVoices" aan het ministerie van OCW, V&J en het COA. LINK

 

Nieuwe lidorganisaties

Tijdens de vergadering zijn twee nieuwe lidorganisaties gepresenteerd. Women’s business Initiative International en ZijActief Limburg zijn onze nieuwe leden. Charlene Lambert, voorzitter van WBII heeft in een mooie presentatie uitgelegd wat Women’s business Initiative International is en wat zij doen. WBII is een internationale organisaties voor vrouwen met een eigen bedrijf. WBII is gevestigd in Nederland en veel van haar leden zijn Expats.

Nicole Vasen, vice voorzitter gaf de presentatie over ZijActief Limburg. ZijActief bestaat al 85 jaar, van oorsprong een boerinnenbond. ZijActief wilt haar blik verruimen en zich niet alleen tot de plattelandsvrouwen richten maar ook tot de werkende vrouwen. ZijActief heeft veel afdelingen en deze werken autonoom. Ze willen de positie van de vrouw versterken en ZijActief als organisatie. Ze willen de samenwerking tussen de leden en de organisatie intensiveren. ZijActief wil daarbij ook samenwerken buiten Limburg, vandaar ook hun lidmaatschap bij de NVR.

Beide lidorganisaties werden welkom geheten.

 

Vaste punten

Vaste punten op de novembervergadering van de NVR, zijn altijd de stand van de financiën en een overzicht van de lopende en komende activiteiten en projecten. Voorzitter Dorenda Gerts en penningmeester Wazna Hamidullahkhan vertelden dat de jaarlijkse instellingssubsidie van €150.000,- voor 2016 en 2017 is toegekend en dat ze voor 2017 een stabiel jaar verwachten.  

 

Anneke van Doorne, voorzitter commissie B&B, heeft de voortgangsrapportage van de commissie B&B toegelicht. Daarna nam Roséanne Aukes, communicatiemedewerker, het woord om de voortgangsrapportage communicatie toe te lichten. De NVR heeft een goede stap gemaakt in de communicatie en is zichtbaarder geworden naar buiten toe.

 

Vrouwenvertegenwoordiger 2016 / 2017

Vrouwenvertegenwoordiger 2017 Jamila AanziMarije Cornelissen, vrouwenvertegenwoordiger 2016, kon helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn om haar ervaringen bij de AVVN in New York te vertellen. In oktober heeft zij haar speech over vrouwen en klimaatverandering gegeven bij de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Tonny Filedt Kok las daarop de brief van Marije voor aan de leden. In de brief vertelde Marije over het geven van de speech, haar dagen in New York, maar ook over haar nieuwe functie als directeur van Nationaal comité UN Women Nederland. Na de brief werd het filmpje van Marije haar speech vertoond aan de zaal.

 

Na de speech van vrouwenvertegenwoordiger 2016 werd de vrouwenvertegenwoordiger voor 2017 voorgedragen. Jamila Aanzi is namens de NVR voorgedragen als vrouwenvertegenwoordiger 2017. De positie van vrouwen in een wereld waarin arbeid en arbeidsomstandigheden sterk veranderen, dat is het thema waarover Jamila Aanzi regeringsleiders in de Verenigde Naties volgend jaar gaat toespreken. Als Vrouwenvertegenwoordiger zal zij in oktober 2017 deel uitmaken van de Regeringsdelegatie naar de Algemene  Vergadering van de VN. Met haar thema sluit Jamila aan bij een belangrijk agendapunt van de 61e Commission on the Status of Women die in maart 2017 in New York plaatsvindt: Women’s economic empowerment in the changing world of work.

 

 

De volgende Algemene Ledenvergadering is op zaterdag 20 mei 2017


Uitgebreid zoeken