#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!
#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!


Uitbreiding kraamverlof partners van vrouwen die net zijn bevallen in de ijskast?

De Raad van State heeft in november een negatief advies uitgegeven over het uitbreiden van het kraamverlof van partners van vrouwen die net zijn bevallen. De NVR vindt dat het wetsvoorstel uitgewerkt dient te worden.

 

Lees hier het artikel van het Financieel Dagblad dat de aanleiding gaf tot het schrijven van dit stuk.

 

Minister Asscher is voortvarend aan de slag met een wetsvoorstel om de partners van vrouwen die net zijn bevallen vanaf 1 januari 2019 vijf dagen betaald kraamverlof te geven, nu is dat nog twee dagen. De minister wil de uitbreiding met drie betaalde dagen verlof financieren uit de collectieve middelen. Eind oktober heeft de minister van SWZ  tijdens het Congres Arbeid en Zorg te Madurodam als reactie op de ministeriele versie van het SER-advies “Een werkende combinatie” aangegeven dat vaders met een pasgeboren baby langer verlof moeten krijgen.

 

Eind november geeft de Raad van State aan dat de minister dit wetsvoorstel om het betaalde kraamverlof voor vaders en lesbische moeders uit te breiden van twee naar vijf dagen voorlopig beter in de ijskast kan parkeren. De Raad is van mening dat dit wetsvoorstel leidt tot een ’complex en technisch uitvoeringsstelsel’. Daarnaast hangt er volgens de Raad een flink prijskaartje aan, terwijl men verondersteld dat er weinig werknemers gebruik van zullen maken. Daarnaast wijst de Raad op de ‘bredere aanpak’ op het gebied van arbeid en zorg die de Sociaal Economische Raad (SER) voorstaat. De SER heeft in haar advies “Een werkende combinatie” aangegeven dat zij verschillende varianten op het gebied van arbeid en zorg en hun kosten en baten wil onderzoeken. De Raad vindt dat minster Asscher beter hier even op kan wachten.

 

Lees hier de samenvatting advies wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof van de Raad van State

 

De SER geeft in haar advies onder het kopje “Optimalisering (opname van) verlof na geboorte kind” aan dat volgens de raad een verbreding van de keuzemogelijkheden met het oog op het optimaliseren van het combineren van arbeid en zorg in het eerste jaar na geboorte wenselijk is. Voor wat betreft regelingen rond verlof na de geboorte van het eerste kind heeft de SER de aanbeveling gedaan om het verlof in het eerste jaar na de geboorte van het eerste kind te gaan concentreren en nader te gaan onderzoeken hoe de financiering van het verlof vorm kan worden gegeven.

 

Lees hier het advies van de SER: Een werkende combinatie

 

De Nederlandse Vrouwen Raad is van mening dat overheid, werkgevers en werknemers voortvarend aan de slag moeten gaan om de uitbreiding van verlofregelingen na de geboorte van een eerste kind en de financiering daarvan vorm te geven. Met name om een start te kunnen maken met het de beide ouders een rol te kunnen geven in de zorg voor het gezin en in arbeid buitenshuis. Een gelijke verdeling van zorg en werk. De discussie over het wetsvoorstel m.b.t. de uitbreiding van het kraamverlof van de partners van vrouwen die net bevallen zijn hoeft wat de Nederlandse vrouwen Raad betreft niet in de ijskast, maar dient met gezwinde spoed gedegen en toekomstgericht nader uitgewerkt te worden.


Uitgebreid zoeken